Log ind
Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Invitation til Næstved Erhvervsforenings ordinære generalforsamling torsdag den 25. april 2024, kl. 16.00 - 20.30.

Næstved Erhvervsforening afholder ordinær generalforsamling, torsdag den 25. april 2023 kl. 16.00 - 20.30 på Næstved Gymnasium og HF.

Efter det formelle program for generalforsamlingen, vil vi vanen tro have en spændende indlægsholder - herunder indlæg fra Camilla Nowak, kommunaldirektør, om hendes syn på erhvervsudvikling i Næstved.

Derudover indlæg fra Marius Lauridsen, stifter af Skodfabrikken, som vil fortælle om sin idé, og hvad han har arbejdet med indtil nu.

Vi slutter aftenen med spisning og rig mulighed for networking.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag sendes til: formand@naestvederhvervsforening.dk.

 

Tid og sted

Arrangementet afholdes torsdag 25. april 2024, kl. 16.00 - 20.30 og finder sted på Næstved Gymnasium og HF på Nygårdsvej 23, 4700 Næstved. 


Program

  1. Generalforsamling
  2. Indlæg fra Camilla Nowak og Marius Lauridsen
  3. Spisning og networking

 

Tilmelding

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men der opkræves et 'no show' gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt spisning og udebliver.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 18. april 2023.