Log ind
Generalforsamling

Generalforsamling

Invitation til Næstved Erhvervsforenings ordinære generalforsamling,
onsdag den 4. marts 2020, kl. 16.00.

Næstved Erhvervsforening afholder ordinær generalforsamling, onsdag den 4. marts 2019 kl. 16.00.
Generalforsamlingen afholdes på Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved.


Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år
  6. Godkendelse af næste års kontingent og budget.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi et spændende indlæg med foredragsholder, som vi endnu ikke kan løfte sløret for.

Afslutningsvis er Næstved Erhvervsforening vært ved et let traktement. 

Tilmelding 
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for medlemmer og særligt indbudte, men der opkræves et ’no show’ gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt traktementet.
Tilmelding bedes foretages her senest fredag den 28. februar 2020.
Tilmelding skal ske af hensyn til traktement.

Indtast din mailadresse
Indtast firmanavn