Log ind
Generalforsamling

Generalforsamling

Invitation til Næstved Erhvervsforenings ordinære generalforsamling,
onsdag den 19. april 2023, kl. 16.00 - 20.00.

Næstved Erhvervsforening afholder ordinær generalforsamling, onsdag den 19. april 2023 kl. 16.00 - 20.00 på Smålandshavet, Karrebæksminde.

Efter det formelle program for generalforsamlingen, vil vi vanen tro have en spændende indlægsholder - men mere om det, når den endelige invitation udsendes ultimo marts.

Vi slutter aftenen med et let traktement og rig mulighed for networking.

 

Dagens program

16.00 – 17.30 Generalforsamling
17.30 – 20.30 Let traktement med aftenens indlæg

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år
 6. Godkendelse af næste års kontingent og budget.
 7. Behandling af indkomne forslag
  - Reviderede vedtægter til godkendelse
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

Tilmelding

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men der opkræves et 'no show' gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt traktementet og udebliver.
Tilmeldingsfristen er tirsdag den 11. april 2023.

Indtast din mailadresse
Indtast firmanavn