Log ind
Generalforsamling

Generalforsamling

Invitation til Næstved Erhvervsforenings ordinære generalforsamling,
onsdag den 4. marts 2020, kl. 16.00.

Næstved Erhvervsforening afholder ordinær generalforsamling, onsdag den 4. marts 2019 kl. 16.00.
Generalforsamlingen afholdes på Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved.


Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år
 6. Godkendelse af næste års kontingent og budget.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi et par spændende lokale indlæg:

 • Hvordan et projekt bliver til! – Indlæg af Brian Jensen, B-spis
 • Nye initiativer der skal aktivere lokal kapital og bestyrelseskompetencer i lokale virksomheder! – Indlæg af Rasmus Holst Sørensen og Anders Lichinger, Næstved Erhverv

 

Afslutningsvis er Næstved Erhvervsforening vært ved et let traktement. 

Tilmelding 
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for medlemmer og særligt indbudte, men der opkræves et ’no show’ gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt traktementet.
Tilmelding bedes foretages her senest mandag den 2. marts 2020.
Tilmelding skal ske af hensyn til traktement.

Indtast din mailadresse
Indtast firmanavn