Log ind
Generalforsamling

Generalforsamling

Invitation til Næstved Erhvervsforenings ordinære generalforsamling,
onsdag den 18. august 2021, kl. 16.00 - 20.00.

Næstved Erhvervsforening afholder ordinær generalforsamling, onsdag den 18. august 2021 kl. 16.00 - 20.00 på Hotel Menstrup Kro.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år
  6. Godkendelse af næste års kontingent og budget.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi følgende spændende indlæg.