nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Nye aktiviteter i april og maj måned
2. Flytteguiden
3. Motorvejen ”Rute-54”
4. DI-analysen
5. Formanden har ordet

Nye aktiviteter på hjemmesiden

I Næstved Erhvervsforening vil vi gerne sikre oplevelser, netværk og videndeling, så vi har allerede nogle spændende aktiviteter de kommende 2 måneder.

Virksomhedsbesøg på Senobis onsdag den 19. april 2017 kl. 16.00 – 18.00
Mød ejer af Senobis Thomas Skov, der vil fortælle os om eksportvirksomheden Senobis.

Virksomhedsbesøg på Howden Axial Fans den 15. maj 2017 16.30 – 19.00
Vi får en præsentation af Howden Axial Fans v/ CEO Allan Kristensen og så får vi et indlæg ved Sales Engineer Lene Sander, medlem af arbejdsmiljøudvalget og stressvejleder under titlen: ”Vi accepterer ikke stress”.

Ledelsesudvikling med Copenhagen Phil den 30. maj 2017 på Herlufsholm Kostskole
Her har du chancen for en unik oplevelse, når vi med Uffe Savery – den ene halvdel af Safri Duo og musikchef for Copenhagen Phil – og musikerne fra Copenhagen Phil , fører os gennem et MUSIKALSK FOREDRAG OM LEDELSE, SAMARBEJDE OG TILLID.

Tilmeld dig disse og efterårets arrangementer HER

Flytteguiden

For nogle dage siden udsendte vi en mail vedrørende Flytteguiden, med opfordring til at deltage i samarbejdet. I Næstved Erhvervsforenings bestyrelse er vi meget kritiske i forhold til udsendelse af materiale som kan opfattes som spam. Men i dette tilfælde er Flytteguiden en samarbejdspartner med Næstved Kommune, bakket op af City Foreningen og Næstved Erhverv. Flytteguiden udleveres til alle der flytter i Næstved Kommune og vi får 2 sider til at fortælle om Næstved Erhvervsforening. For god ordens skyld skal vi oplyse, at medlemmernes kontaktdata ikke er udleveret. Men vi vil gerne opfordre til at støtte Flytteguiden, der nu har kørt en del år i Næstved.

Motorvejen ”Rute-54”

Som de fleste nok har erfaret, har der i mandags været en delegation på besøg hos Trafikminister Ole Birk. Vejdelegationen bestod af borgmester Carsten Rasmussen, regionsformand Jens Stenbæk, borgmester Knud Erik Hansen, Faxe og viceborgmester Karsten Nonbo. Og delegationens budskab var en opfordring til transportministen om at træffe en beslutning om linjeføringen for den kommende motorvej.
I den forbindelse havde vi i Næstved Erhvervsforening, med stor hjælp fra et af vores medlemmer – Frede Andersen & Søn – fået udarbejdet en gave til ministeren, nemlig en modellastbil med påtrykt ”Rute-54”

Den positive nyhed var, at ministeren har indkaldt forligspartierne til møde umiddelbart efter påske. Så håber vi, at der kan blive enighed om, hvilken af de fire linjeføringen, der skal benyttes.

Vejdirektoratet modtog i høringsperioden 473 høringssvar fra vores område, hvilket er et stort antal som ikke er gået ubemærket hen. Tak til alle som deltog i indsatsen.

DI-Analysen

Dansk Industri er i gang med deres årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Spørgeskemaerne er sendt ud, og til september får vi at se, hvordan Dansk Industri synes, det står til i Næstved.

Uanset hvad man synes om analysens validitet, så er det god branding for de kommuner der ligger i toppen. De tiltrækker både virksomheder og arbejdskraft. Vi ved også godt, at der bruges mange følelser og ”det er nok sådan” når man skal udfylde et spørgeskema. Så hvis vi nu tog den positive tilgang i besvarelsen, så kunne det være vi kom nogle pladser op på listen – og det vil være hjælp til selvhjælp.

Der sker rigtig mange positive ting i Næstved Kommune – ting som vi erhvervsvirksomheder har brug for.

Nogle af de væsentligste ting er:

  • Dækningsafgiften er blevet sænket med 2 promille (vi kæmper for de sidste 3 promille)
  • Campus-byggeriet er i gang på Munkebakken
  • Nye omfartsveje – og snart den nye motorvej – samt hele opgraderingen af togstrækningen fra Ringsted gennem Næstved og sydover betyder større mobilitet til og fra Næstved
  • Næstved blev kåret som Danmarks tredjebedste handelsby i 2016
  • Sjællands hurtigste tider inden for byggesagsbehandling ( gennemsnitlig 15 dage)
  • Overlevelsesgraden for iværksættere er højere end landsgennemsnittet
  • Grønne virksomheder er så småt begyndt at etablere sig i Ressource City (Maglemølle)
  • Vi har stærke netværk i vores erhvervsliv. Mere end 200 deltog i den sidste lokale erhvervskonference.

Så lad de positive tanker få magt, når du udfylder spørgeskemaet fra Dansk Industri. Lad os vise et mere retfærdigt billede af erhvervslivets muligheder og vilkår i Næstved kommune.

Formanden har ordet

Den 8. marts 2017 holdt vi vores ordinære generalforsamling på Næstved Vandrehjem (Danhostel) hvor vi havde ”krydret” generalforsamlingen med en ”Borgmesterduel”. 76 medlemmer havde tilmeldt sig, men på dagen mødte over 110 op til generalforsamling og debat. Tak for dette store engagement – en engagement vi i bestyrelsen vil gøre vores bedste for at leve op til. Du finder referat og handlingsplan-2017 HER.

Det er valgår og i NEF har vi ikke nogen holdninger til partipolitik, men vi vil gerne have de politikkere i byrådet, som forstår at ”forretningen Næstved” kun holdes i gang, hvis der er gode forhold for virksomhederne og de medarbejdere som skal bo og leve i vores kommune. Så lad det være en opfordring til alle medlemmer om, at komme med forslag til erhvervspolitiske emner, vi kan sætte på dagsordenen og drøfte med hinanden og vores politikere.  

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser