nef_logo.png

Kære [name]

Vi håber at du har nydt den danske sommer og er vendt tilbage fuld af energi, til at tage fat på efterårets mange opgaver. 

I Næstved Erhvervsforening har vi længe fulgt med i havnedebatten i Næstved. Den debat har også huseret henover sommeren. Vi ser havnens placering som en meget vigtig beslutning for byen - og i særdeleshed for byens erhvervsliv. Derfor er havnen også det primære tema på det kommende politiske stormøde.

I efteråret afholder vi flere spændende arrangementer, hvor vi håber at møde flere af vores medlemmer. Vi forsøger via vores arrangementer at berøre relevante emner, samt give jer mulighed for at skabe netværk på tværs af brancher. Vi håber derfor også, at se mange af jer til vores kommende arrangementer.


I dette nyhedsbrev finder du følgende:

  1. Hvor havner havnen - og arbejdspladserne?
  2. Virksomhedscrawl 2022
  3. Aktiviteter i 2. halvår

Hvor havner havnen - og arbejdspladserne?

Deltag i dialogmødet om vores kommunes udvikling - havnen, erhverv og bosætning.
Vi har alle 3 emner med på borgermødet, som afholdes den 12. september 2022 kl. 19.00 – 21.00 i Ny Ridehus, Grønnegade.

Du kan høre de nuværende tanker og idéer for Næstved Havn når:

  • Torben Johansen, Formand for havnebestyrelsen og byrådspolitiker, fortæller om planen og arbejdet med udflytning af havnen.
  • Jakob Svane, Dansk Industri, fortæller om havnens betydning for erhvervsudviklingen
  • Hans-Bo Hylding, FB-gruppen (ejendomsinvestor), fortæller om synes på byudvikling og bosætning på havnen.

Til at lede os igennem aftenen har vi inviteret Line Baun Danielsen. som vil være ordstyrer under debatten.

Så kom og giv din mening til kende - så er du med til at udvikle Næstved.
Jo flere vi bliver til at deltage i debatten des bedre.

Program og tilmelding
Du kan læse mere om dialogmødet og tilmelde dig her.

Virksomhedscrawl 2022

Årets virksomhedscrawl byder på flere interessante virksomhedsbesøg rundt i Næstved Kommune. Virksomhedscrawlen er målrettet virksomhedsledere og kommende virksomhedsledere, som måske kan blive inspireret af andre medlemsvirksomheder i Næstved Erhvervsforening.

I år bliver dagen lidt længere, så vi får god tid når vi besøger virksomhederne; ZBC, Mammut Hoffmann, Fensmark Brugsforening, Hauge Byg.
Dagen afrunder vi med spisning i Hebsgaardhallen på Holmegaard Værk.

Tid og sted
Virksomhedscrawlen afholdes onsdag den 28. september, kl. 12.30 - 20.30.
Vi starter på ZBC, Handelsskolevej 3, 4700 Næstved, med lidt frokost inden oplægget.

Program og tilmelding
Du kan se det fulde program og tilmelde dig virksomhedscrawlen her.

Aktiviteter 2022

Alle aktiviteter annonceres på hjemmesiden og her i vores nyhedsmails. Vi opfordrer til at sætte X i kalenderen allerede nu til følgende datoer:

Politisk dialogmøde om havne- erhvervs- og byudvikling | 12. september 2022 - kl. 19:00 - 21:00
Deltag i det politiske dialogmøde hvor havne-, erhvervs- og byudvikling er på dagsordenen.
Læs mere og tilmeld dig her

Virksomhedscrawl | 28. september 2022 - kl. 12:30 - 20:30
Deltag når vi tager på virksomhedsbesøg hos flere spændende virksomheder i vores kommune.
Læs mere og tilmeld dig her

Uddeling af Erhvervspris | 5. oktober 2022 - kl. 17:00 - 20:00
Traditionen tro uddeler Næstved Erhvervsforening og Sydbank erhvervsprisen i Sydbanks Arkade.
Læs mere og tilmeld dig her

Uddeling af Socialpris | 12. oktober 2022 - kl. 14:00 - 19:00
Årets socialpris skal også uddeles.
Læs mere her

Stormøde, Bygge og anlæg | 16. november 2022 - kl. 16:00 - 19:00
Næstved Erhvervsforening og Næstved Erhverv inviterer traditionen tro til Stormøde for Bygge/anlæg.
Læs mere her


Husk at holde øje med vores hjemmeside, da vi løbende opdaterer denne med årets arrangementer.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser