nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

  1. Nytårskur
  2. Motorvejsprojektet
  3. Lærlingenetværket
  4. Uddannelses- og erhvervskonference 22. januar 2020
  5. Glædelig jul fra bestyrelsen
  6. Aktiviteter i 2020

Nytårskur 2020

Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 15.00 - 17.30

Traditionen tro inviterer Næstved Erhverv og Næstved Erhvervsforening til Nytårskur for det lokale erhvervsliv, så vi kan ønske hinanden et godt nytår.

2020’erne bliver uden tvivl et årti med en del spændende udvikling af nye og bæredygtige transportløsninger – også inden for personbiler.
Som gæstetaler i år har vi derfor fornøjelsen af at præsentere Peter Sorgenfrei, der er direktør i den danske mobilitetsvirksomhed Holo – et internationalt førende udviklingsselskab, der blandt andet er kendt for at levere Danmarks første selvkørende bus til foyeren på Køge Sygehus.

På nytårskuren kårer vi også Årets Iværksætter 2020.
Prisen går til en ny virksomhed, som er innovativ og har præsteret et bemærkelsesværdigt økonomisk resultat i positiv retning, har skabt arbejdspladser i Næstved kommune, og som er synlig i det marked, virksomheden befinder sig på.

Du kan læse mere om de tre nominerede til prisen som Årets Iværksætter 2020 i Næstved her.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig/jer her.

Hent invitation og program som PDF her.

Motorvejsprojektet Rute-54

Hvor er vi og hvad gør vi?

Hvis vi skal tro de officielle udmeldinger fra regeringen, så er alt uvist og transportministerens udtalelse til Børsen den 12. december hvor han er citeret for følgende:

"Jeg kan i hvert fald ikke sætte en tidsramme på det for nuværende. Det er vigtigt for mig, at vi tænker en infrastrukturplan - eller i virkeligheden en grøn mobilitetsplan - på en sådan måde, at det spiller tæt sammen med den grønne omstilling," siger Benny Engelbrecht og fortsætter:

"Det kan ikke nytte noget, at vi går ud og investerer meget store milliardbeløb uden også at skele til, hvordan vi sikrer, at det hænger sammen på en klog og fornuftig måde i forhold til det, vi i øvrigt skal gøre," siger ministeren.

Ja så må vi sige, at ingenting er sikkert. Når det så er sagt, så er vi overbeviste om at der på de indre linjer er en rå plan, som ikke afviger milevidt fra den plan den tidligere regering kom med. Vi ved også at flere oppositionspartier går i gang med konkrete forslag til nye transportforhandlinger straks efter nytår. Så det mest sandsynlige er, at der opstartes forhandlinger i februar / marts og der er stærke interesser i at de først afsluttes i oktober – lige før den næste finanslov. Så der ligger endnu et lille års tid med hårdt arbejde foran os.

Aktionsgruppens økonomi

I aktionsgruppen har vi løbende møder med politikere fra Christiansborg og vi kommunikerer tæt med de aktører som har indflydelse på den kommende transportpolitik. Det sker i tæt samarbejde med Grace, som er en uundværlig samarbejdspartner i denne opgave.

Vi løber dog tør for økonomi først i 2020 og vil derfor straks i det nye år starte endnu en fundraising til projektet. Så vil du bidrage med et beløb til vores vigtige fælles fremtid, så send en mail til formand@naestvederhvervsforening.dk hvorefter du vil blive kontaktet.

BREAKING NEWS > Nyt netværk for alle Næstveds Lærlinge

DM i SKILLS blev en succes for Næstved og vores mange unge håndværkere

Som opfølgning på SKILLS-2019 har projektleder Pia Hegner taget initiativ til et lærlingenetværk i Næstved. Unge mennesker der tager uddannelse på gymnasium og videregående uddannelser, har hver dag et netværk af andre unge med samme interesse og uddannelse omkring sig. En lærling fra håndværksfag i bredeste forstand, er ofte alene med de voksne svende og mestre. Det kan være ensomt og derfor ser vi også mange der stopper deres faglige uddannelse.

Desværre er Pia Hegner projektansat hvorfor hun nu forlader Næstved Kommune, og har derfor givet stafetten videre. Tre tidligere skolefolk har frivilligt påtaget sig den praktiske koordinering og Næstved Erhvervsforening har besluttet, at påtage sig ejerskabet, så lærlingenetværket har et administrativt tilhørsforhold.

Vi vil derfor opfordre alle medlemmer der har lærlinge, til at informere dem om netværket og tage medansvar for, at vores unge mennesker der har valgt en faglig uddannelse, får de bedste muligheder for at blive stolt af sit fag – ved at dyrke det med ligesindede.

Vil du vide mere eller i kontakt med lærlingenetværket, så kontakt bestyrelsens kontaktperson: Ulrik Nielsen – un@hngruppen.dk

Første arrangement bliver et aktivt træf, hvor lærlingene skal lære hinanden at kende, ved at opleve noget sammen og måske få nogle helt nye venner.

Det sker: Fredag d. 10. januar 2020 kl. 14.00 – 20.00
Sted: Dybsø Naturskole, Dybsøvej 66, 4700 Næstved

Læs mere og tilmeld dig her.

Hvordan sikrer vi kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne?

Arbejdsmarkedet er under pres, og det bliver vanskeligere og vanskeligere at rekruttere de rette medarbejdere i de kommende år.

På en stor konference onsdag den 22. januar 2020 kl. 15-19 har Næstved Kommune og Næstved Erhverv inviteret en række oplægsholdere til at give deres bud på de krav og udfordringer, som virksomheder og medarbejdere vil stå over for i fremtiden. Erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune vil sammen diskutere scenarier og give konkrete bud på løsninger, der giver værdi og har effekt for både den enkelte og for samfundet.

Det handler om fremtidig vækst og konkurrenceevne for virksomhederne og om at kunne tilbyde de unge i Næstved velfungerende rammer for et godt fritids- og arbejdsliv, så de vælger Næstved positivt til.

Det sker: Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 15.00 – 19.00
Sted: Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Du kan sætte dig ind i alle detaljer vedr. konferencen her i konference-appen.
Du kan se invitation og programmet som pdf-fil her.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul

2019 er ved at rinde ud og på onsdag den 18. december holder bestyrelsen strategidag. Her prøver vi at gøre vores bedste for at planlægge vores aktiviteter for 2020 samt tage stilling til de emner, som er vigtige for erhvervslivet i Næstved.

Har du et emne eller opgave, som vi skal sætte mere fokus på, så send en mail til formand@naestvederhvervsforening.dk inden onsdag, så tager vi det op på mødet.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et succesfyldt nytår, hvor vi sammen skaber udvikling for vores område.

Aktiviteter i 2020

Der er indtil videre planlagt følgende aktiviteter i 2020

7. januar 2020 – kl. 15.00
Nytårskur i Ny Ridehal på Grønnegades Kaserne 

22. januar 2020 - kl. 15.00 - 19.00
Uddannelses- og erhvervskonference i Ny Ridehal på Grønnegades Kaserne

Vi vil straks i det nye år opgradere vores hjemmeside med årets foreløbige arrangementer. 

Følg med i den løbende opdatering af de forskellige aktiviteter her.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser