nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

 • Ledernetværk
 • Invitation til nytårskur
 • Glædelig jul og godt nytår

Lederalliancen

Vi starter året ud med et kick-off-møde den 25. januar 2023, hvor du kan få inspiration til, hvordan du kan hjælpe og tiltrække de unge som fremtidens arbejdskraft. Mødet holdes i Det Gamle Ridehus, på Grønnegades Kasernes Kulturcenter fra kl. 16.00–18.00.

Gør en forskel og få ny arbejdskraft
De unges potentialer er enorme og som leder har man noget særligt at tilbyde de unge mennesker, der endnu ikke har fundet deres rette plads i livet.
På landsplan er der mere end 42.000 unge, der ikke er i gang med en uddannelse eller har et job. Som samfund, leder og virksomhed kan vi være med til at tage socialt ansvar og ruste de unge til et succesfuldt arbejdsliv, hvor de udlever deres fulde potentiale.

Opskriften er simpel
Ved kick-off-mødet får du inspiration til at udnytte potentialet hos de unge, tiltrække deres arbejdskraft, gøre gavn for samfundet og ikke mindst for det unge menneske. Du får en unik mulighed for, at få dine lederkompetencer i spil på en meningsfuld måde. Opskriften er ret simpel, kommunen kender de unge, deres behov og situation og virksomheder mangler arbejdskraft. Derfor giver det også god mening, at bringe parterne sammen her i Lederalliancen. Vi har brug for ledere, der kan, tør og vil sætte en bæredygtig retning for at skabe positive forandringer.

Flere ledere arbejder allerede bevidst med at inkludere unge, der måske ikke har valgt den lige vej, i deres virksomheder - og med stor succes. Har du tænkt på, om du med din indsats måske kunne få et ungt menneske, der har det lidt svært, eller er i tvivl om hvad det næste skridt skal være, til at udvikle sig og opnå succes?

Sådan forløber eftermiddagen:

 • Helle Bjerregaard Andresen byder velkommen
 • Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne fortæller os om, hvad er Lederalliancen, er og hvorfor er der brug for den
 • Borgmester Carsten Rasmussen og en SSP-konsulent, kommer i deres indlæg ind på hvad kommunen er allermest udfordret på i forhold til de unge, hvordan kommunen kan bidrage og ikke mindst, hvilke bidrag som ønskes fra lokale ledere
 • En lokal virksomhed giver os indsigt i hvilke erfaringer de har tilegnet sig, ved at inddrage de unge i virksomhedens stab.
 • Karen Bro, chefrådgiver i Lederne, klæder os på til de nye tiltag med viden, værktøjer og videoer inden for området.
 • Signe Bloch-Krarup, chefkonsulent i Videnshuset Cabi fortæller os om ”det gode match” mellem unge og virksomhederne.
 • Der også lagt op til refleksionssamtaler ved bordene, hvorefter vi runder emnet af med stillingstagen til næste skridt i processen for virksomhederne og kommunerne.

Vil du med?
Hvis du ønsker at deltage i arrangementet så tilmeld dig her.
Du kan også læse mere og se det fulde program her.

Nytårskur – husk at tilmelde dig!

Du kan stadig nå at tilmelde dig vores traditionsrige begivenhed ”Nytårskur”, som vi i år afholder den 19. januar 2023 i samarbejde med Næstved Erhverv.

Sådan forløber dagen:

 • Kåring af Årets Iværksætter 2023
 • Gæstetaler Lars Christian Lilleholt, Gruppeformand for Venstre og tidligere klima, energi og forsyningsminister, ”Energipolitik er sikkerhedspolitik”
 • Gæstetaler Ulrik Bie, Økonomisk redaktør på Berlingske, "Fokus på klima, uden at miste fokus på indtjeningen!"
 • Tid til at netværke

Vi skåler nytåret ind i et glas champagne, og netværker på tværs af brancher. Borgmester Carsten Rasmussen og vores egen formand Helle Andresen vil byde velkommen og fortælle om året der gik, om nye tiltag, arrangementer og begivenheder i 2023. Vi kårer årets iværksætter 2023 og har derefter de to gæstetalere Lars Christian Lilleholt og Ulrik Bie med på programmet. Vi skal høre hver deres oplæg, som begge har fokus på emner som klima og økonomi.

Vil du med?
Hvis du ønsker at deltage i nytårskuren 2023, så tilmeld dig her.
Du kan også læse mere og se det fulde program her.

Glædelig jul og godt nytår

Vi vil lige benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig glædelig jul, og takke for året, der er ved at rinde ud.
En stor tak til alle foreningens medlemmer, som løbende er med til at sætte Næstveds erhvervsliv på agendaen. Igennem året har vi haft fornøjelsen af at møde flere af jer, ved det brede udvalg af Næstved Erhvervsforenings arrangementer.
Vi håber på at se så mange af jer som muligt til Nytårskuren, den 19. januar 2023, så vi kan få ønsket hinanden et godt nytår og starte året med manér.

Inden længe vil vi kunne offentliggøre aktivitetsprogrammet for 2023 på vores hjemmeside, med et bredt udvalg af spændende og lærerige arrangementer.

Vi glæder os til at se dig i 2023.

Med venlig hilsen

Helle Bjerregaard Andresen
Formand, Næstved Erhvervsforening

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser