nef_logo.png

Kære [name]

I dette NYHEDSBREV finder du følgende:

1. Sidste reminder angående ordinær generalforsamling
2. Persondataforordningen i praksis
3. Kommunalt håndværkerudbud under 50.000 kr.

Ordinær Generalforsamling den 7. marts 2018

afholdes

onsdag den 7. marts 2017 kl. 16.00 
på Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter, Alleen 44, 4736 Karrebæksminde.

Bemærk: Af hensyn til traktement er sidste tilmelding senest Torsdag den 1. marts 2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år
 6. Godkendelse af næste års kontingent og budget.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi et spændende indlæg under titlen:

Fremtidens udvikling af Næstved bymidte
Af Arkitekt og specialkonsulent, Thore Rytter Klitgaard, Næstved Kommune

Derefter er Næstved Erhvervsforening vært ved et let traktement.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men der opkræves et' no show ' gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt traktementet og udebliver.

Tilmelding på hjemmesiden eller til sekretariatet senest Torsdag den 1. marts 2018 på mail ne@naestvederhvervsforening.dk eller telefon 55 73 66 99.

Persondataforordningen i praksis

Næstved Erhverv og Næstved Erhvervsforening inviterer til en vigtig og inspirerende eftermiddag for dig og din virksomhed. Den 25. maj 2018 træder den nye EU-persondataforordning i kraft, og der er varslet store bøder til virksomheder, der ikke overholder forordningen. Derfor er det en god ide, at du forbereder din virksomhed på at overholde de nye regler.

Mandag den 19. marts 2018 kl. 16.00 – 19.00

Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Se hele programmet her.

Tilmelding senest torsdag den 15. marts 2018
Deltagelse er gratis. Der er et ”No-show-fee” på kr. 200,- + moms

Oplægsholdere:

 • Lars Emde Poulsen, jurist (L) CIPP-E certificeret persondatarådgiver fra Advodan i Slagelse
 • Steen Rath, CCO i RISMA

Udstillere:

 • DreistStorgaard, advokat Peter Niemann Thøgersen
 • PWC Næstved, statsaut. revisor Martin Langhoff Hansen
 • Beierholm, statsaut. revisor Christian Wennicke
 • Synergi Reklamebureau Webbureau, direktør Thomas Hansen og IT- og persondatakonsulent Lars Due Nielsen
 • Persondata Med Omtanke, indehaver og DPO databeskyttelsesrådgiver, Anette Pedersen
 • Friis Solutions, indehaver og projektleder Else Kathrine Friis
 • RISMA, CCO Steen Rath
 • Advodan, advokatfuldmægtig, Charlotte Urup Stoltenberg

Kommunalt håndværkerudbud under 50.000 kr.

Efter 2 års utilfredshed fra lokale håndværkere, er muligheden nu kommet for at få indflydelse på den kommende udbudsform

Giv dit input til kommunens udbud af håndværksydelser

Næstved Kommunes nuværende rammeaftale på håndværkerydelser under kr. 50.000 udløber den 14. august 2018. Kommunen har besluttet at gennemføre et nyt udbud med forventet kontraktstart 1. januar 2019.

I den forbindelse inviterer Næstved Kommune interesserede håndværksvirksomheder til at deltage i et dialogmøde for at modtage input til, hvordan kommunen kan tilrettelægge udbuddet.

Dialogmødet finder sted mandag den 12. marts 2018 kl. 16.00 - 18.00, Musikstalden, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved
Tilmelding med oplysning om antal deltagere sendes til haandvaerk@naestved.dk senest mandag den 5. marts 2018.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser