nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling
2. Møde med Folketingets Transportudvalg

Ordinær Generalforsamling den 7. marts 2018

Hermed indkalder Næstved Erhvervsforening til ordinær generalforsamling

Onsdag den 7. marts 2017 kl. 16.00

På Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter, Alleen 44, 4736 Karrebæksminde.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år
 6. Godkendelse af næste års kontingent og budget.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi et spændende indlæg under titlen:

 • Fremtidens udvikling af Næstved bymidte
  Af Arkitekt og specialkonsulent, Thore Rytter Klitgaard, Næstved Kommune


Derefter er Næstved Erhvervsforening vært ved et let traktement

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men der opkræves et' no show ' gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt traktementet og udebliver.

Tilmelding på vores hjemmeside eller til sekretariatet senest torsdag den 1. marts 2018 på mail ne@naestvederhvervsforening.dk eller telefon 55 73 66 99.

Møde med Folketingets Transportudvalg

Kampen for motorvejen mellem Rønnede og Næstved fortsætter og torsdag den 1. februar 2018 fik vi mulighed for et foretræde for Folketingets Transportudvalg. Vi stillede med en delegation på 6 mand, der forelagde de konkrete udfordringer for erhvervslivet i Næstved. Delegationen bestod af:

Næstved Erhvervsforening, Formand Torben Johansen
Ardagh Glass Holmegård A/S, Kim Holmberg
Damcos A/S -Emerson, Jakob Nørr
ROPOX A/S, Tommy Jensen
Claus Skilte & Reklame, Claus Tvangsø
Næstved Erhverv A/S, Rasmus Holst-Sørensen

Vi blev godt modtaget og der var overvejende lydhørhed for vores detaljerede synspunkter, hvor det er vores indtryk, at vi fik tilført sagen nogle vinkler, som ikke var kendt af politikerne. Rasmus Prehn, Socialdemokratiet og Kristian Phil Lorentzen, Venstre udtalte sig meget positivt om vores projekt og uden at vi skal være naive, så er det vores indtryk, at vi fik flyttet vores motorvej ”længere op på listen”
Stor tak til hele holdet som brugte en dag på Christiansborg.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser