nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

  1. Aktiviteter i Næstved Erhvervsforening - Covid-19
  2. Generalforsamling 2021
  3. Næstved Havn
  4. Motorvejsprojektet Rute-54
  5. Aktiviteter i 2021

Aktiviteter i Næstved Erhvervsforening – Covid-19

Som det fremgår af vores aktivitetsliste på hjemmesiden, er vores aktivitetsplan i første halvår 2021 meget begrænset, da vi nu gennem mange måneder har måttet aflyse / udsætte kommende aktiviteter på grund af Covid-19.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi først planlægger for alvor i andet halvår af 2021, med undtagelse af en generalforsamling og et enkelt virksomhedsbesøg i juni, hvis det bliver muligt.
Vi håber alle har forståelse for denne beslutning og håber vi kan komme på fuldt niveau i anden halvdel af 2021.

Generalforsamling 2021 i Næstved Erhvervsforening

I foreningens vedtægter fremgår det, at vi skal afholde ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned. I skrivende stund er det stadig usikkert, hvornår vi kan mødes fysisk og vi har arbejdet med datoer så tæt på fristen som muligt. Det har ikke helt kunnet lade sig gøre, men vi har fået alt til at hænge sammen:

Mandag den 3. maj 2021 kl. 16.00 – 20.00

Vi håber at denne tidsmæssige overskridelse er acceptabel set i lyset af Corona situationen. Hvis vi får mulighed for at mødes denne dag, vil vi afvikle både generalforsamling og uddeling af Erhvervsprisen 2020.

Vi vender tilbage med særlig invitation, så snart vi kender myndighedernes anvisninger.

Næstved Havn – et varmt debatemne

De fleste af jer er sikkert bekendt med den løbende debat om Næstved Havn, som nogen ønsker lukket og andre ønsker bevaret. I bestyrelsen ser vi det som en meget vigtig beslutning for byen og i særdeleshed for byens erhvervsliv. Vi har derfor drøftet vores holdninger og afholdt møde med chefkonsulent Jakob Svane fra Dansk Industri, som har infrastruktur og mobilitet i danske havne som speciale. Fra den side bider man meget mærke i at den lokale debat indeholder myter, der ikke holder vand. De vigtigste konklusioner som kom ud af mødet er:

  • Næstved Havn er højt prioritet på det nationale kort på grund af vores unikke beliggenhed.
  • Næstved Havn bliver ikke mindre værdifuld selvom Vordingborg, Køge og Kalundborg udvider.
  • Transport med bil over 25 km. som kan afløses af skibstransport er billigere og mere miljøvenligt
  • Skibstyper med en dybdegang på 6 meter nybygges stadig og vil være de primære kortdistanceskibe langt ud over de næste 50 år.
  • Flodtransporten i alle lande syd og øst for Danmark vil fortsætte og det med en skibsstørrelse som kan betjene Næstved.

Fagkundskaben er ikke i tvivl – en lukning af Næstved Havn vil være et stort tilbageskridt for Næstved både økonomisk og af infrastrukturel betydning for vores landsdel. Som eksempel nævnes Randers som er ved at udbygge ny havn i udkanten af byen. Her taler vi om næsten 30 km. sejlrende fra Kattegat. I bestyrelsen er vi heller ikke i tvivl – Næstved skal fortsat være en havneby. Hvor vi så skal placere havneområde i fremtiden, er den næste beslutning.

Vi vil derfor gerne høre alle medlemmernes holdning og derfor udsender vi i nær fremtid et spørgeskema så vi også hører din stemme i debatten.

Motorvejsprojektet Rute-54

Hvad er status?
De seneste informationer vi har fra Christiansborg, er at infrastrukturforhandlingerne skal starte inden for de næste få uger – altså primo marts. Vi har taget kontakt med alle ordførerne på Christiansborg og er i gang med virtuelle møder med mange af dem og forventer at have afsluttet disse møder om ca. 14 dage, så vi gør alt for at drøfte fakta med beslutningstagerne her op til de endelige forhandlinger.

Her fredag den 26. februar er der virtuelt møde med Transportministeren, Borgmestre, Regionen og Erhvervslivet i Næstved og Kalundborg.

Vi har ligeledes her på falderebet møder med andre interesseorganisationer, som kan påvirke vores sag. Så vi presser det vi kan her op til forhåbentlig sidste forhandling før en endelig beslutning.

Det var en kort status på det arbejde der foregår ”bag kulisserne” i disse ”timer” og ellers finder i mere information på:
https://www.motorvej-nu.dk/
https://www.facebook.com/groups/150404132208657

Aktiviteter 2021

 

3. maj 2021 - kl. 16:00 - 20:00
Generalforsamling & Erhvervsprisen 2020
Såfremt Corona restriktionerne tillader det vil vi denne dato gennemføre såvel generalforsamling.


9. juni 2021 - kl. 17:00 - 19:00
Virksomhedsbesøg
Deltag når vi tager på virksomhedsbesøg hos en af vores medlemmer.


9. september 2021 - kl. 14:00 - 19:30
Virksomhedscrawl 2021
Er du virksomhedsleder - eller kommende virksomhedsleder, så inviterer vi til inspirerende virksomhedscrawl.


13. oktober 2021 - kl. 8:00 - ca. 15:45
Besøg på Femern Bælt og Storstrømsbroen
Næstved Erhvervsforening inviterer sammen med Næstved Erhverv på bustur til Rødbyhavn og Vordingborg torsdag den 13. oktober, hvor du blandt andet bliver klogere på, hvordan du kan få opgaverne fra de store projekter. Busafgang fra Arena Næstved, Ved Stadion 11, 4700 Næstved.


November 2021 - Dato og tid kommer senere
Stormøde for Bygge/Anlæg
Når vi i november 2021 afholder det årlige ”Stormøde for Byggeanlæg” er det traditionen tro igen et samarbejde mellem Næstved Erhvervsforening og Næstved Erhverv.


3. november 2021 - tid kommer senere
Social Pris 2021
Igen i år sætter vi i samarbejde med Næstved Kommune fokus på en offentlig og privat virksomhed, der har gjort en ganske særlig indsats for at hjælpe folk i arbejde. Det fejrer vi med en prisuddeling, hvor ledere og medarbejdere er inviteret.


8. november 2021 - kl. 19:00 - 21:00
Politisk valgmøde - kommunalvalg
Hvordan får Næstved Danmarks bedste erhvervsklima og hvordan vi sikrer lokal vækst i fremtiden?

 

Vi opdaterer løbende på vores hjemmeside med årets arrangementer.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser