nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

  1. Aktiviteter i Næstved Erhvervsforening
  2. Generalforsamling 2022
  3. Mærkesager 2022
  4. Kalender med aktiviteter

Aktiviteter i Næstved Erhvervsforening

Aktivitetsprogrammet i Næstved Erhvervsforening har ligesom meget andet, længe været påvirket af Covid-19 situationen. Vi gik også ind i det nye år med fortsatte Covid19-udfordringer, men nu er restriktionerne væk.

Vi har allerede planlagt lidt forskellige aktiviteter, som du kan finde på vores hjemmeside.
Forårets aktiviteter er en god blanding af virksomhedsbesøg, generalforsamling, nytårskur/forårskur og konference om cirkulær økonomi.

Tak for opbakningen til aktiviteterne, der blev gennemført i 2021 – vi ser frem til at møde jer igen i 2022.

Generalforsamling 2022 i Næstved Erhvervsforening

I foreningens vedtægter fremgår det, at vi skal afholde ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned. I år er generalforsamlingen:

Onsdag den 30. marts kl. 16.00 - 20.00

Generalforsamlingen afholdes i Arena Næstved. Efter det formelle program for generalforsamlingen ser vi frem til at høre et indlæg af Massimo Forti fra Ragn Sells Danmark A/S om opgaver og udfordringer ved grøn omstilling og bæredygtig virksomhedsdrift.

Vi slutter aftenen med et let traktement og networking.

Vi vender tilbage med særlig invitation primo marts. Du kan dog allerede tilmelde sig Generalforsamlingen her.

Mærkesager i 2022

Næstved Erhvervsforening arbejder aktivt for at skabe de bedste muligheder for vores virksomheder i kommunen og for erhvervsudvikling. Vores måde at gøre det på er at komme med i flest mulige dialogfora, hvor vi kan arbejde for medlemmernes interesser og holdninger. Samtidig vil vi arbejde for, at der også skabes mulighed for offentlig dialog inden for erhvervsudviklingen i vores kommune ved at invitere til møder, med politikere, fagfolk mv.

Overskrifterne for vores mærkesager i 2022 er derfor:

  • Vi vil være DK's bedste kommune at drive virksomhed i
  • Uddannelse og fastholdelses af unge
  • Næstved Havn - en del af erhvervsudviklingen
  • Grøn omstilling og bæredygtighed og meget mere...

Aktiviteter 2022

Her kan du se nogle af de kommende arrangementer i Næstved Erhvervsforening:

30. marts 2022 - kl. 16:00 - 20:00
Generalforsamling
Deltag til Næstved Erhvervsforening til ordinær generalforsamling. Efter selve generalforsamlingen vil der være et spændende indlæg.
Læs mere og tilmeld dig her

7. april 2022 - kl. 17:00 - 19:00
Virksomhedsbesøg
Deltag når vi tager på virksomhedsbesøg hos Clean Resources ApS, Fuglebjerg.
Læs mere og tilmeld dig her

20. april 2022 - kl. 15:00 – 18:00
Nytårskur/forårskur i Ny Ridehus
Næstved Erhverv og Næstved Erhvervsforening har udskudt Nytårskuren til Forårskur, hvor vi sætter fokus på kvinder i ledelse og bestyrelser med 2 gode indlægsholdere. Årets iværksætter pris uddeles i forbindelse med Forårskuren.
Læs mere og tilmeld dig her

18. maj 2022 - kl. 13:00
Besøg på Storstrømsbroen.
Næstved Erhvervsforening inviterer til besøg på byggeriet af Storstrømsbroen og oplevelsescenteret. Der vil blive arrangeret bustransport. Der kommer mere information, når detaljerne er på plads.
Læs mere og tilmeld dig her


Husk at holde øje med vores hjemmeside, da vi løbende opdaterer denne med årets arrangementer.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser