nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

 • En vigtig mærkesag i 2023
 • Sortering af husholdningslignende affald i virksomheder
 • Næstved Erhvervsforening sætter fokus på erhvervsudviklingen
 • Er det vigtig med en professionel bestyrelse i min virksomhed?
 • Generalforsamling 2023
 • Du er altid velkommen
 • Aktiviteter 2023

Ved vores arrangement Nytårskuren den 19. januar, var der mange af os, der fik lejlighed til at ønske hinanden et godt nytår. Det er en god ting som ikke kan gøres for ofte. Derfor vil vi også starte dette nyhedsbrev, med at ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår med håbet om, at vi snart mødes ved et af Næstved Erhvervsforenings arrangementer eller ved andre anledninger.

En vigtig mærkesag i 2023

Som tidligere oplyst, er Næstved Erhvervsforening gået aktivt ind i arbejdet om at få Den Sjællandske Tværmotorvej fra Rønnede via Næstved til Slagelse og Kalundborg.
Næstved Erhvervsforening er godt repræsenteret i foreningen med Mads Elming som næstformand, samt Simon Larsen og Helle Andresen som bestyrelsesmedlemmer. Alle tre er gået aktivt ind i arbejdet, så ingen er i tvivl om, hvor vigtigt det er for erhvervsudviklingen, at der også kommer en motorvej fra Næstved i syd til Kalundborg i nord.

I foreningen arbejdes der på at påvirke politikerne i Regionen og på Christiansborg, så vi får Rute 22 øverst på infrastrukturplanen. Det kræver størst mulig støtte og opbakning fra det lokale erhvervsliv, hvorfor vi opfordrer til, at læse mere om Foreningen til Fremme af Den Sjællandske Tværmotorvej - Rute 22 på hjemmesiden

Du har også mulighed for at støtte foreningen med et medlemskab, hvilket du kan gøre her.

Sortering af husholdningslignende affald i virksomheder

Det første arrangement Næstved Erhvervsforening tilbyder i 2023, sker i samarbejde med Næstved kommune. Det er et informationsmøde om de nye regler for sortering af affald i virksomhederne.
Fra årsskiftet er der nemlig nye krav om, at virksomheder skal sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husstande. Det kan være svært at gennemskue, hvordan din virksomhed tilpasser jeres affaldsløsning, så den opfylder de nye krav. Derfor vil Næstved Kommune og Ressource City hjælpe din virksomhed med råd og vejledning om sortering.

Når du tager hjem er du bl.a. blevet klogere på:

 • Hvilke nye krav er der til din virksomheds affaldssortering
 • Hvordan du sammensætter en affaldsordning, der dækker både nationale sorteringskrav og din virksomheds behov
 • Hvordan du formidler ændringerne til medarbejdere, kollegaer eller ledelse om, hvorfor I bør sortere husholdningslignende affald
 • Hvilke aktører der kan hjælpe med en aftale om indsamling af husholdningslignende affald

Tid og sted
Arrangementet afholdes torsdag den 9. februar, kl. 18.00 - 20.00 hos Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

Vil du med?
Hvis du ønsker at deltage i arrangementet, så se det fulde program og tilmeld dig her.

Næstved Erhvervsforening sætter fokus på erhvervsudviklingen

Nu bliver det muligt at komme med egne ønsker og holdninger til erhvervsudviklingen i Næstved kommune. Der indbydes nemlig til en erhvervskonference, hvor alle deltagere har mulighed for at komme med kommentarer, ønsker, gode ideer mv. til fremtidens erhvervspolitik i hele Næstved Kommune. Det er en chance som Næstved Erhvervsforening ikke vil lade gå forbi. Derfor opfordrer vi medlemmerne til at melde sig til arrangementet.

Du skal deltage hvis:

 • Du har en holdning til, hvordan Næstved Kommune bliver et bedre sted at drive virksomhed.
 • Du gerne vil påvirke, hvordan Næstved Kommune arbejder med erhverv de næste 4 år via direkte adgang til politikere og administration.

Tid og sted
Erhvervskonferencen afholdes den 27. februar 2023, kl. 16.00 - 20.00 på VUC Storstrøm, Teatergade 23, 4700 Næstved.

Vil du med?
Du kan læse mere, se det fulde program og tilmelde dig her.

Er det vigtig med en professionel bestyrelse i min virksomhed?

Næstved Erhvervsforening inviterer til morgenmøde med Christian Oxlund og Ove Höilund. Emnet for morgenmødet er at sætte fokus på, hvorfor det er vigtigt at små og mellemstore virksomheder har en professionel bestyrelse. Hvad er der af fordele og ulemper? Skaber det værdi for virksomheden? Og hvordan sammensættes bestyrelsen til størst gavn for virksomheden?

Mange små og mellemstore virksomheder har måske ikke fokus på, hvad en professionel bestyrelse kan bidrage med, i udviklingen af virksomheden.
Det vil Næstved Erhvervsforening gerne sætte fokus på, og har derfor inviteret Christian Oxlund og Ove Höilund. Begge har kompetencer inden for dette område, og vil berige os med deres viden om værdien af en bestyrelse i din virksomhed.

Tid og sted
Morgenmødet afholdes den 2. marts 2023, kl. 8.00 - 9.00 på Maglemølle 25, 1, 4700 Næstved.

Vil du med?
Du kan tilmelde dig her.

Generalforsamling 2023

Næstved Erhvervsforening holder generalforsamling den 19. april 2023 kl. 16.00 på Smålandshavet.
Efter det formelle program for generalforsamlingen, vil vi vanen tro have inviteret en spændende indlægsholder - men mere om det, når den endelige invitation udsendes ultimo marts.
Vi slutter aftenen med et let traktement og rig mulighed for networking.

Du er altid velkommen

Næstved Erhvervsforening vil meget gerne have input fra og dialog med vores medlemmer. Så husk at du altid velkommen til at kontakte formand Helle Andresen på formand@naestvederhvervsforening.dk eller en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Næstved Erhvervsforening.

Du kan se kontaktinfo og beskrivelser af os alle her.

Aktiviteter 2023

Alle aktiviteter annonceres på hjemmesiden og her i vores nyhedsmails. Vi opfordrer til at sætte X i kalenderen allerede nu til følgende datoer:

Sortering af husholdningslignende affald i virksomheder | 9. februar 2023 - kl. 18:00 - 20:00
Fra årsskiftet er der nye krav om, at virksomheder skal sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husstande. Bliv klogere på, hvilke konsekvenser, kravene har for din virksomheds affaldssortering.
Læs mere og tilmeld dig her

Erhvervskonference | 27. februar 2023 - kl. 16:00 - 20:00
Kom med til Næstved Kommunes Erhvervskonference og få indflydelse på fremtidens erhvervspolitik for hele Næstved Kommune.
Læs mere og tilmeld dig her

Bestyrelsen i små og mellemstore virksomheder | 2. marts 2023 - kl. 8:00 - 9:00
Er det vigtig med en professionel bestyrelse i min virksomhed? Find ud af det når Næstved Erhvervsforening inviterer til morgenmøde med Christian Oxlund og Ove Hoilund..
Læs mere og tilmeld dig her

Generalforsamling | 19. april 2023 - kl. 16:00 - ?
Næstved Erhvervsforening inviterer til generalforsamling, med en spændende indlægsholder, let traktement og networking.


Husk at holde øje med vores hjemmeside, da vi løbende opdaterer denne med årets arrangementer.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser