nef_logo.png

Kære [name]

Så er det ved at være sidste udkald, hvis du ønsker at deltage i Næstved Erhvervsforenings generalforsamling.
Sidste frist for tilmelding er faktisk i dag, tirsdag den 11. april 2023.

Ordinær generalforsamling

Hermed indkalder Næstved Erhvervsforening til ordinær generalforsamling

Onsdag den 19. april 2023 kl. 16.00 - 20.30
på Smålandshavet, Alleen 44, 4736 Karrebæksminde.


Spændende indlæg og let traktement
Novencos Adm. Direktør Lars Knaack, vil efter selve generalforsamlingen fortælle Novencos spændende historie. Her vil vi få viden om virksomheden, udflytningen til det nye domicil og et syn på fremtidens muligheder.

Efter generalforsamling og indlæg er Næstved Erhvervsforening vært ved et let traktement.


Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år
 6. Godkendelse af næste års kontingent og budget.
 7. Behandling af indkomne forslag
  - Reviderede vedtægter til godkendelse
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men der opkræves et 'no show' gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt traktementet og udebliver.


Tilmeld dig generalforsamlingen
Tilmelding skal ske senest tirsdag den 11. april 2023.

Du tilmelder dig generalforsamlingen her


Har du spørgsmål?
Spørgsmål kan rettes til sekretariatet på telefon 81 44 22 13 eller på mail ne@naestvederhvervsforening.dk.

 

Aktiviteter 2023

Alle aktiviteter annonceres på hjemmesiden og her i vores nyhedsmails. Vi opfordrer til at sætte X i kalenderen allerede nu til følgende datoer:

Generalforsamling | 19. april 2023 - kl. 16:00 - 20.30
Næstved Erhvervsforening inviterer til generalforsamling, med en spændende indlægsholder, let traktement og networking.
Læs mere og tilmeld dig her

Der er gang i Næstved! | 15. juni 2023 - kl. 16:00 - 19:00
Deltag når vi tager pulsen på alle de nye spændende projekter der er i gang i Næstved Kommune.
Læs mere og tilmeld dig her

Fejring af faglærte | 17. august 2023 - kl. 14:00 - 16:00
Vi er mere end stolte af de dygtige mennesker, der tager sig en erhvervsuddannelse. Derfor inviterer Næstved Kommune de nyuddannede faglærte fra Zealand Business College og EUC Sjælland og deres mestre med til en dag, hvor de er i centrum.
Læs mere og tilmeld dig her


Husk at holde øje med vores hjemmeside, da vi løbende opdaterer denne med årets arrangementer.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser