nef_logo.png

Kære [name]

Du modtager som medlem af Næstved Erhvervsforening her en indkaldelse til vores generalforsamling.

Ordinær generalforsamling

Hermed indkalder Næstved Erhvervsforening til ordinær generalforsamling

Onsdag den 19. april 2023 kl. 16.00
på Smålandshavet, Alleen 44, 4736 Karrebæksminde.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år
 6. Godkendelse af næste års kontingent og budget.
 7. Behandling af indkomne forslag
  - Reviderede vedtægter til godkendelse
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Indlæg ved: Novencos Adm. Direktør Lars Knaack, om virksomheden, udflytning til nyt domicil og syn på fremtidens muligheder.

Efter generalforsamling og indlæg er Næstved Erhvervsforening vært ved et let traktement.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men der opkræves et 'no show' gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt traktementet og udebliver.


Tilmeld dig generalforsamlingen
Tilmelding skal ske senest tirsdag den 11. april 2023.

Du tilmelder dig generalforsamlingen her


Har du spørgsmål?
Spørgsmål kan rettes til sekretariatet på telefon 81 44 22 13 eller på mail ne@naestvederhvervsforening.dk.

 

Med venlig hilsen

Helle Andresen
Formand

Næstved Erhvervsforening

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser