nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling


Hermed indkalder til Næstved Erhvervsforening til ordinær generalforsamling
onsdag den 4. marts 2020 kl. 16.00
på Rønnebæksholm, Herskabsstalden, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år
 6. Godkendelse af næste års kontingent og budget
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi et par spændende lokale indlæg:

 • Hvordan et projekt bliver til! – Indlæg af Brian Jensen, B-spis
 • Nye initiativer der skal aktivere lokal kapital og bestyrelseskompetencer i lokale virksomheder! – Indlæg af Rasmus Holst Sørensen og Anders Lichinger, Næstved Erhverv

Derefter er Næstved Erhvervsforening vært ved et let traktement.

Tilmelding

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men der opkræves et 'no show' gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt traktementet og udebliver.
Tilmelding på vores hjemmeside eller til sekretariatet på telefon 81 44 22 13 eller på mail: ne@naestvederhvervsforening.dk senest mandag den 2. marts 2020.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser