nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

  1. Motorvejsprojektet Rute-54
  2. Generalforsamling 2021
  3. Aktiviteter i 2021

Motorvejsprojektet Rute-54 udskydes yderligere 2 år!

Infrastrukturforlig på Christiansborg søndag den 27. juni 2021

Som alle nok har bemærket, er motorvejen mellem Næstved og Rønnede langt om længe på vej. Efter årtiers kamp, mange analyser, stærkt lobbyarbejde og samtaler med mange, mange personer på og omkring Christiansborg og bredt i Næstved-områdets erhvervsliv, som har kunnet bidrage, er motorvejen nu endelig på vej. Det er naturligvis positivt, og vi er fortsat overbevist om, at den vil være en meget vigtig forudsætning for, at vi kan få ny vækst og udvikling til området med vores mange dynamiske virksomheder og stærke position som arbejdskraftopland til store dele af Sjælland samt hovedstadsområdet.
Men! Vi må væbne os med tålmodighed et godt stykke længere, end vi håbede. Motorvejen er fortsat med i fase 1 af de prioriterede projekter, men først med opstart i 2026. Det er urimeligt og uforståeligt sent, når man tager i betragtning, at alle forudsætninger er på plads, den samfundsmæssige forrentning god og vi sådan set også har mødt stor velvilje både fra regering, MFere og centrale organisationer.

Vi må konstatere, at regeringen i vores – og en del andres – tilfælde blot hat lagt to år oveni den infrastrukturplan, som var udarbejdet af den tidligere VLAK-regering. Her stod Næstved-motorvejen til opstart i 2024, og da der er gået præcis to år siden valget, hvor den plan faldt bort, ender vi altså med opstart i 2026. I lyset af en markant opprioritering af den kollektive trafik under denne regering kan det siges at være ”nådigt sluppet”, men det er alligevel ikke noget, vi på nogen måde kan være tilfredse med i Næstved-området. Vi havde absolut ventet os mere, og synes også, at sagligheden er klart på vores side, når vi læser de mange analyser, der er skrevet om motorvejen gennem de senere år. Dog må vi sige at det lykkedes os på få måneder at få forundersøgelsen for rute-22 Næstved-Slagelse løftet fra en 2-1 vej til motorvej. Der er her afsat 13 mio. kr.

Vi har mødt stor opbakning fra mange sider, og vi vil særligt gerne takke de mange sjællandske MFere, som loyalt har bakket op om vores kamp. Men når alt kommer til alt, viser forløbet også, at transportpolitik fortsat i 2021 har et stort element af ”sognerådspolitik”. Kun en enkelt transportordfører, nemlig SFs Anne Valentina Bertelsen, er valgt på Sjælland, og det er helt åbenlyst sådan, at jyderne igen har fået en meget stor del af den samlede transportkage.

Nu kommer motorvejen så, som et led i den nye infrastrukturaftale, en bred kreds af Folketingets partier indgik i søndag aften, dog med en rød tråd gennem stort set alle partier, undtagen regeringspartiet, der siger, at det var ”ret ind eller forsvind”. Det er tankevækkende efter man i 2 år har siddet på hænderne og så kalder alle ind en søndag aften og på 4 timer skal 160 mia. kr. fordeles over de næste 15 år. Det er åbenbart sådan det er, og kombineret med en regering, som ikke er voldsomt inddragende og som præsenterer papirerne i sidste øjeblik for forhandlerne, så har det været op ad bakke.

Det skal dog ikke have lov til at skygge for, at der er lys for enden af tunnelen – selvom tunnelen er lang. Vi får en motorvej, og virksomhederne i vores område kan investere i tillid til at infrastrukturen i vores område nok skal blive løftet. Det samme gælder de borgere, som allerede bor i Næstvedområdet og overvejer deres fremtid, eller som tænker på måske at flytte til Næstved. For dem er der nu et positivt fremtidsperspektiv, som ligger nogle år ud i fremtiden, men som vi til gengæld nu endelig kan regne fuldstændig sikkert med, selvom der unægtelig er et stykke derhen endnu.
Nu gælder det benhård planlægning op til motorvejen kommer, så vi forhåbentlig vækstmæssigt kan komme tilbage til niveau med resten af landet. Og så skal vi sikre, at vi i fremtiden bliver et stærkere kort såvel erhvervsmæssigt som politisk mod Christiansborg.


Følg med på Facebook

Du er meget velkommen til at følge med i vores gruppe på Facebook.
Det er her du finder de nyeste informationer og fællesskabet omkring kampen for Rute-54.

Se gruppen på Facebook her

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 i Næstved Erhvervsforening

I foreningens vedtægter fremgår det, at vi skal afholde ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned. Men som tidligere meddelt har det ikke været muligt på grund af Covid-19 og derfor har det været udskudt, men nu er vi klar til at mødes alle sammen.

Vi har derfor også besluttet at den udskudte uddeling af Erhvervsprisen 2020 uddeles i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamlingen med uddeling af Erhvervsprisen 2020 afholdes derfor:

Onsdag den 18. august 2021 kl. 16.00 – 20.00


Dagens program

16.00 – 17.30 Generalforsamling
17.30 – 18.00 Erhvervsprisen 2020
18.30 – 20.30 Fælles middag med underholdning

Der udsendes indkaldelse med dagsorden særskilt.


Tilmeld dig generalforsamlingen

Tilmelding skal ske senest mandag den 16. august 2021.

Du tilmelder dig generalforsamlingen her


Har du spørgsmål?

Spørgsmål kan rettes til sekretariatet på telefon 81 44 22 13 eller på mail ne@naestvederhvervsforening.dk.

 

Aktiviteter 2021

18. august 2021 - kl. 16:00 - 20:00
Generalforsamling & Erhvervsprisen 2020
Afholdes på Menstrup Kro.
Læs mere og tilmeld dig her.


9. september 2021 - kl. 14:00 - 19:30
Virksomhedscrawl 2021
Er du virksomhedsleder - eller kommende virksomhedsleder, så inviterer vi til inspirerende virksomhedscrawl.
Læs mere og tilmeld dig her.


7. oktober 2021 - kl. 16:00 - 18:00
Stormøde for Bygge/Anlæg
Når vi i november 2021 afholder det årlige ”Stormøde for Byggeanlæg” er det traditionen tro igen et samarbejde mellem Næstved Erhvervsforening og Næstved Erhverv.


13. oktober 2021 - 
kl. 8:00 - ca. 15:45
Besøg på Femern Bælt og Storstrømsbroen
Næstved Erhvervsforening inviterer sammen med Næstved Erhverv på bustur til Rødbyhavn og Vordingborg torsdag den 13. oktober, hvor du blandt andet bliver klogere på, hvordan du kan få opgaverne fra de store projekter. Busafgang fra Arena Næstved, Ved Stadion 11, 4700 Næstved.
Læs mere og tilmeld dig her.


8. november 2021 - kl. 19:00 - 21:00
Politisk valgmøde - kommunalvalg
Hvordan får Næstved Danmarks bedste erhvervsklima og hvordan vi sikrer lokal vækst i fremtiden?


8. december 2021 - tid kommer senere
Social Pris 2021
Igen i år sætter vi i samarbejde med Næstved Kommune fokus på en offentlig og privat virksomhed, der har gjort en ganske særlig indsats for at hjælpe folk i arbejde. Det fejrer vi med en prisuddeling, hvor ledere og medarbejdere er inviteret.
Læs mere og indstil allerede nu en virksomhed til prisen.

 

Vi opdaterer løbende på vores hjemmeside årets arrangementer.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser