nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

  1. Motorvej NU
  2. Foreningens arbejde i 1. halvår
  3. Aktiviteter i 2. halvår

Motorvej NU

Næstved Erhvervsforening har været meget aktiv i arbejdet op til vedtagelse af Rute 54 – og som alle ved, kan vi se frem til, at vi i 2031 har en motorvej mellem Næstved og Rønnede.

Det var kun starten på Den Sjællandske Tværmotorvej – nu gælder det om, at sætte fokus på Rute 22 – Næstved – Slagelse – Kalundborg motorvej.

Foreningen til fremme af den sjællandske tværmotorvej - Rute 22
Der er afholdt stiftende generalforsamling i Foreningen til fremme af den sjællandske tværmotorvej. Næstved Erhvervsforening er selvfølgelig kraftigt repræsenteret i denne forening med Mads Elming som næstformand, Simon Larsen og Helle Andresen som bestyrelsesmedlemmer. Alle tre går aktivt ind i arbejdet, så ingen er i tvivl om, hvor vigtigt det er for erhvervsudviklingen, at der også kommer motorvej fra Næstved i syd til Kalundborg i nord.

Der bruges pt meget tid på transport af varer samt pendling mellem hjem og job via det nuværende vejsystem. I Næstved Erhvervsforening mener vi, at det nuværende vejsystem kan optimeres, så transporttiden mellem strækningerne nedbringes. Derfor mener vi også at det er vigtigt, at Næstved Erhvervsforening går aktivt ind i arbejdet med Rute 22.

Vi skal nok sørge for, at Næstved Erhvervsforenings medlemmer holdes orienteret og inddrages i dialogerne, der vil komme både i nær fremtid - men også på længere sigt.

Foreningens arbejde i 1. halvår

Første halvår af 2022 var i januar fortsat præget af covid-19 restriktioner. Heldigvis faldt smitten så meget, at vi fra februar slap for restriktioner – og har oplevet et forår, hvor der igen er kommet gang i erhvervs- og fritidslivet - næsten som vi husker det fra før coronaen.

Vi skal dog ikke være blind for, at stigning i energipriser, inflation og generelle prisstigninger giver store udfordringer i virksomhederne. Desværre en situation som er lige så hård for mange virksomheder som de restriktioner, vi har haft igennem de sidste par år. Hertil kommer situationen på arbejdsmarkedet, hvor det kan være svært at finde den arbejdskraft, der er behov for i virksomhederne.

Næstved Erhvervsforening deltager som høringspart ved møder i Center for Arbejdsmarked, og her vil vi komme med vores input til, hvorledes udbuddet af arbejdskraft kan udvikles til gavn for virksomhederne i vores område.

Nye bestyrelsesmedlemmer og bæredygtigt fokus
I marts måned afholdt Næstved Erhvervsforening den årlige generalforsamling med deltagelse af ca. 60 medlemmer. På vores generalforsamling blev der også valgt nye kræfter ind i bestyrelsen, i form af Jakob Spodsberg og Simon Larsen. Udover selve generalforsamlingen satte vi fokus på bæredygtig affaldshåndtering med et spændende indlæg af Massimo Forti, som er administrerende direktør hos Ragn-Sells.

Byggeri og trafik
I maj havde vi medlemstur til byggeriet af Storstrømsbroen. Det var en spændende tur, hvor vi hørte historien frem til i dag og om, hvad fremtiden byder, når den nye bro står færdig i 2025 for biltrafik og i 2027 for tog.

Nu nærmer vi os sommerferien – vi ønsker alle medlemmer en dejlig sommer, hvor der forhåbentlig bliver tid til at nyde ferien og lade op til 2. halvår.

Aktiviteter 2022

2. halvår i Næstved Erhvervsforening byder på mange spændende ting. Alle aktiviteter annonceres på hjemmesiden og her i vores nyhedsmails. Vi opfordrer til at sætte X i kalenderen allerede nu til følgende datoer:

Politisk dialogmøde om havne- erhvervs- og byudvikling | 12. september 2022 - kl. 19:00 - 21:00
Deltag i det politiske dialogmøde hvor havne-, erhvervs- og byudvikling er på dagsordenen.
Læs mere her

Virksomhedscrawl | 28. september 2022 - kl. 13:00 - 20:30
Deltag når vi tager på virksomhedsbesøg hos flere spændende virksomheder i vores kommune.
Læs mere og tilmeld dig her

Uddeling af Erhvervspris | 5. oktober 2022 - kl. 17:00 - 20:00
Traditionen tro uddeler Næstved Erhvervsforening og Sydbank erhvervsprisen i Sydbanks Arkade.
Læs mere og tilmeld dig her

Uddeling af Socialpris | 12. oktober 2022 - kl. 14:00 - 19:00
Årets socialpris skal også uddeles.
Læs mere her

Stormøde, Bygge og anlæg | 16. november 2022 - kl. 16:00 - 19:00
Næstved Erhvervsforening og Næstved Erhverv inviterer traditionen tro til Stormøde for Bygge/anlæg.
Læs mere her


Husk at holde øje med vores hjemmeside, da vi løbende opdaterer denne med årets arrangementer.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at sige tak for den store opbakning til Næstved Erhvervsforening og bestyrelsens arbejde. Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer og ser frem til gensyn.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser