nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

  • Bygge/anlægsmøde
  • Erhverv- og kulturform
  • Hvor havner havnen?
  • Den sjællandske Tværmotorvej
  • Tak for dit medlemskab
  • Kommende aktiviteter

Bygge- og anlægsmøde

Tirsdag den 21. november kl. 16-19 holder vi, i samarbejde med Næstved Erhverv, stormøde om kommunes planer for bygge- og anlægsopgaver i de kommende år.
Mødet foregår på VUC, Teatergade 23, 4700 Næstved.

Du kan på samme møde få indlæg fra borgmester Carsten Rasmussen, kommunaldirektør Camilla Nowak og founder Line Amtrup Poulsen. Alt sammen med fokus på bygge- og anlægs projekter samt erhvervsudvikling i Næstved.

Vi ser frem til en spændende aften og glæder os til at hilse på jer alle.

Du har mulighed for at tilmelde dig her.

Erhverv- og kulturforum

Torsdag den 16. november kl. 16–18 deltager Næstved Erhvervsforening i Erhvervs- og kulturforum, hvor der bliver informeret om arbejdet med at gøre Næstved til kommende kulturhovedstad, og hvilken betydning det vil have for Næstved at blive kulturhovedstad.  
Mødet foregår i Boderne – der er ingen tilmelding, men det vil glæde os, hvis du møder op.

Næstved Erhvervsforening har valgt at gå ind i samarbejdet om Næstved som Europæisk kulturhovedstad i 2032, fordi vi tror på, at kulturelle aktiviteter i byen også vil gavne vores virksomheder, når Næstved bliver kendt på verdenskortet. Dermed forventer vi, at der kommer flere besøgende til byen. Det skaber omsætning for bestående virksomheder og interesse for at etablere sig i vores kommune.

Se programmet her.

Hvor havner havnen?

Der er truffet beslutning om, at havnen skal flyttes ud på den anden side svingbroen. Havnebestyrelsen har fået til opgave at finde en løsning for dette, der både ligger inden for det opsatte budget, og samtidig tager størst mulige hensyn til de bestående arealer for lystbåde, fiskeri og beboelse.

Næstved Erhvervsforening følger løbende med i udviklingen af dette arbejde med det formål at sikre, at der er fokus på bevaring af de virksomheder, der i dag benytter havnen. Næstved Erhvervsforenings interesse er helt klart at sikre de bedste vilkår for virksomhederne, så de bliver i kommunen, og vi dermed også fastholder arbejdspladserne.

Et led i udflytning af havnen er at skabe byudvikling i og ved de nuværende havnearealer. Her har kommunen nedsat et §17.4 udvalg, der skal samarbejde med eksperter inden for byudvikling og andre interessenter, så vi både får et attraktivt boligområde, men der også skabes mulighed for erhvervs- og foreningsliv i området. Samtidig skal der også tænkes sammenhæng med den nuværende bymidte.

Næstved Erhvervsforening har tilbudt sig til at være en del af gruppen af interessenter, der bidrager til dette arbejde. Vi vil gerne arbejde med mulighederne for erhvervsudvikling sammen med bosætning kommende fritlagte havnearealer.

Den sjællandske tværmotorvej

Næstved Erhvervsforening tager aktivt del i arbejdet med at få den sjællandske tværmotorvej med i regeringens trafikplaner. Det at få motorvej fra Næstved over Slagelse til Kalundborg er en naturlig følge af beslutningen om motorvej fra Rønnede til Næstved. Motorvejen skal ikke ende i Næstved, men være en vej videre op over Sjælland.

Lige nu arbejdes der meget med at skabe opmærksomhed og synlighed af projektet – det gør vi ved at deltage aktivt i diverse fora, hvor trafik er en del af udvikling. Vi har deltaget aktivt i regionens udviklingskonferencer – Sjælland viser vejen og Udviklingskonferencen i Arena Næstved.

Foreningen til fremme af den sjællandske tværmotorvej bliver både hørt og set – det giver os tro på, at Næstved Erhvervsforenings bidrag – både økonomisk og deltagelse i bestyrelsen for foreningen – gør en forskel.

Tak for dit medlemskab

Vi er glade, at du støtter Næstved Erhvervsforening med dit medlemskab og din aktive deltagelse i arrangementerne. Du er også altid velkommen til at kontakte foreningen med dine ønsker til, hvad foreningen skal tilbyde medlemmerne og dermed arbejde med.
Vi hører meget gerne fra dig.

På gensyn – vi ser frem til at møde dig.


Mange hilsner på bestyrelsens vegne

Helle Andresen

Aktiviteter

Alle aktiviteter annonceres på hjemmesiden og her i vores nyhedsmails. Vi opfordrer til at sætte X i kalenderen allerede nu til følgende datoer: 

Erhvervs- og kulturforum | Torsdag 16. November 2023 - kl. 16:00 - 18:00
Vil du høre mere om potentialet i samspillet mellem kulturlivet og de kreative virksomheder, og hvordan vi skaber mere kulturel vækst i Næstved? 
Læs mere og tilmeld dig her

Stormøde for bygge/anlæg | Tirsdag 21. November 2023 - kl. 16:00 - 19:00
Når vi afholder det årlige stormøde for bygge/anlæg er det traditionen tro igen et samarbejde mellem Næstved Erhvervsforening og Næstved Erhverv.
Læs mere og tilmeld dig her
 

Husk at holde øje med vores hjemmeside, da vi løbende opdaterer denne med årets arrangementer.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser