nef_logo.png

Kære [name]

 

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

  1. Opfølgning på vores dialogmøde, Hvor havner havnen
  2. Virksomhedscrawl 2022
  3. Aktiviteter i 2. halvår

Hvor havnede havnen så?

I mandags afholdte vi dialogmødet "Hvor havner havnen", og vi synes at vi kom tættere på den rigtige løsning for havnen og vores byudvikling.
De 3 indlægsholdere var alle enige om, at den bedste placering af havnen er på Ydernæs.

Torben Johansen fra havnebestyrelsen gennemgik det grundige arbejde, som bestyrelsen har gennemført i foråret – et arbejde der også omfatter konsekvenser ved at nedlægge havnen eller bygge for småt på Stenbæksholm. Konklusionen var en placering af havnen på Ydernæs, hvilket blev støttet 100% af Jakob Svane fra DI.

Det var helt tydeligt fra Hans-Bo Hyldigs side, at der skal et visionært og enigt byråd til for, at han og andre investorer kommer til Næstved og laver byudvikling. Da det længe har været et stort ønske at få et vandområde midt i byen, der summer af liv, kan det kun være med til at støtte, hvilken vej beslutningen skal gå. Næstved Erhvervsforening ser positivt på bosætning på arealerne ved den nuværende havn, da der i den bosætning også indtænkes forskellige former for erhvervs- og kulturliv.

Næstved Erhvervsforening støtter op om havnebestyrelsens planer om havn på Ydernæs. Det ser ud til, at det er den bedste løsning for Næstved. Det kræver dog, at vi får belyst, at det ikke giver miljøudfordringer i området og dermed meget høje etableringsomkostninger. Det tænker vi bliver belyst i de nærmere undersøgelser af området.

Tirsdag den 20. december 2022 vil byrådet tage den endelige beslutning om havnens fremtid. Indtil da må vi vente i spænding og håbe, at byrådet får truffet den rigtige beslutning, så vi dermed kender fremtiden for havnen, og ikke længere kan stille spørgsmålet ”Hvor havner havnen”...

Så kan vi forhåbentlig se fremad og sikre de bedste vilkår for Næstveds erhvervsliv. 

Virksomhedscrawl 2022

Vil du med os på inspirationstur? Vi afholder årligt en virksomhedscrawl, hvor vi besøger virksomheder, der hver især får eller har haft stor betydning for Næstveds erhvervsliv. Virsomhedscrawlen er målrettet virksomhedsledere og kommende virksomhedsledere, som kan suge til dig med ny viden fra inspirerende indlægsholdere.

I år besøger vi medlemsvirksomhederne:

ZBC
På ZBC vil rektor Mette Tram Pedersen bl.a. informere om skolen, og de erhvervsrettede uddannelsers udfordring og betydning i et samfund, der savner praksisorienteret og faglært arbejdskraft.

Mammut Hoffmann
Hos Mammut Hoffmann vil direktør Michael Graversen fortælle om fusionen mellem Mammut Work Wear og Hoffmann Firmatøj i 2021, samt hvilke udfordringer der kan være med en produktion i Ukraine.

Fensmark Brugsforening
Hos Fensmark Brugsforening vil Hans Larsen fortælle om de sidste 25 års rejse med udvikling, udvidelser og en løftet omsætning 5 til 6 gange.

Hauge Byg
Hos Hauge Byg vil direktør Claus Hauge fortælle historien om håndværksvirksomheden, som har udviklet sig fra en enkeltmandsvirksomhed i 2006 til anpartsselskab med 15 ansatte fordelt på tømrer- og murerforretning.

Holmegaard Værk
På Holmegaard Værk vil direktør Keld Møller Hansen fortælle historien om Holmegaard Værks rejse, hvorefter vi afslutter med spisning i Hebsgaardhallen
.

Tid og sted
Virksomhedscrawlen afholdes onsdag den 28. september, kl. 12.30 - 20.30.
Vi starter på ZBC, Handelsskolevej 3, 4700 Næstved, med lidt frokost inden oplægget.

Program og tilmelding
Du kan se det fulde program og tilmelde dig virksomhedscrawlen her.

Aktiviteter 2022

Alle aktiviteter annonceres på hjemmesiden og her i vores nyhedsmails. Vi opfordrer til at sætte X i kalenderen allerede nu til følgende datoer:

Virksomhedscrawl | 28. september 2022 - kl. 12:30 - 20:30
Deltag når vi tager på virksomhedsbesøg hos flere spændende virksomheder i vores kommune.
Læs mere og tilmeld dig her

Uddeling af Erhvervspris | 5. oktober 2022 - kl. 17:00 - 20:00
Traditionen tro uddeler Næstved Erhvervsforening og Sydbank erhvervsprisen i Sydbanks Arkade.
Læs mere og tilmeld dig her

Uddeling af Socialpris | 12. oktober 2022 - kl. 14:00 - 19:00
Årets socialpris skal også uddeles.
Læs mere her

Stormøde, Bygge og anlæg | 16. november 2022 - kl. 16:00 - 19:00
Næstved Erhvervsforening og Næstved Erhverv inviterer traditionen tro til Stormøde for Bygge/anlæg.
Læs mere her


Husk at holde øje med vores hjemmeside, da vi løbende opdaterer denne med årets arrangementer.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser