nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Generalforsamling med spændende nyt
2. Lancering af videncenter for cirkulær økonomi
3. Skills-2019 – sidste nyt!

Generalforsamling

I næste uge – onsdag den 6. marts 2019 kl. 16.00 – afholder vi vores årlige generalforsamling og bestyrelsen fremlægger sine tanker for fremtiden.
Her har vi i høj grad brug for din tilstedeværelse, så det er en samlet Erhvervsforening, der sætter retningen for de kommende år.
Det er også her du kan høre et spændende indlæg fra vores samarbejdspartner i den politiske kamp for motorvejen under titlen: ”Bag kulissen på Christiansborg”.

Generalforsamlingen holdes på Rønnebæksholm, Herskabsstalden, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år
 6. Godkendelse af næste års kontingent og budget.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi følgende spændende indlæg:

 • Skills-2019 af specialkonsulent Pia Hegner
 • Bag kulissen på Christiansborg af Sune Wæsel, Grace Public affairs

Derefter er Næstved Erhvervsforening vært ved et let traktement.

Tilmelding

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men der opkræves et 'no show' gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt traktementet og udebliver.
Tilmelding på vores hjemmeside eller til sekretariatet på telefon 55 73 66 99 eller på mail: ne@naestvederhvervsforening.dk senest fredag den 1. marts 2019.

Lancering af videnscenter for cirkulær økonomi

Torsdag den 7. marts kl. 15 - 17 i Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved

Ressource City lancerer en regional vidensportal for bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland. Gennem vidensportalen Videnscenter for Cirkulær Økonomi (VCØ) gør vi det nemmere for virksomhederne at få adgang til viden om cirkulær økonomi, og realisere de forretningsmuligheder, der er i den cirkulære økonomi.

Indsamling og formidling af viden er VCØ's fokusområder, så vi bedst muligt kan understøtte bygge- og anlægsbranchens aktører, både etablerede virksomheder og iværksættere i Region Sjælland. Ved at samle viden og erfaringer i en online vidensportal, skaber vi et virtuelt omdrejningspunkt, der bringer virksomheder og kommuner sammen på tværs af Region Sjælland.

VCØ skal være for hele Region Sjælland, både private og offentlige organisationer. VCØ er en vidensportal, som understøtter cirkulær økonomi og bæredygtig udvikling på tværs af regionens bygge- og anlægsvirksomheder, og dermed medvirke til at skabe bæredygtig vækst og nye arbejdspladser i de 17 kommuner i Region Sjælland. Som supplement til vidensportalen står Ressource City og VCØ-partnere til rådighed med henblik på at omsætte viden til værdi for virksomhederne i Region Sjælland.

Dagens program

14.30 Check-in og mulighed for networking

15.00 Velkomst og introduktion til vidensportalen Videnscenter for Cirkulær Økonomi v/ Michael Elgaard, Projektleder, Ressource City

15.15 - 16.20 Inspirerende oplæg om de fire områder i vidensportalen
• Anke Oberender, Centerleder, Teknologisk Institut om Vidensbanken
• Line Bech, Programleder, Gate21 om Projekter og støttemuligheder
• Jesper Kort Andersen, Projektleder, Lejerbo om Eksempler (Circle House)
• Henrik Wejdling, Udviklingskonsulent, AffaldPlus om Restmaterialer

16.20 Workshop med mulighed for at komme med input til det videre arbejde med udvikling af vidensportalen Videnscenter for Cirkulær Økonomi

17.00 Forfriskninger og networking

Tilmelding senest den 5. marts 2019, og tilmeld dig her.

Næstved Erhvervsforening har stand på Skills-2019

Næstved Erhvervsforening har valgt at støtte den meget store aktivitet DM i Skills 2019 med en stand på messen. I kan møde os i Hal 3 på stand 102.

Emnet for DM i Skills er at få sat fokus på alle erhvervsfaglige uddannelser og give unge mennesker mod på at tage en elevuddannelse inden for deres interesseområde.

Lige nu er der et paradoks, der hedder – Erhvervsskolerne giver udtryk for mangel på elevpladser, men iflg. DA er der mange virksomheder, der oplever at blive afvist, når de henvender sig til erhvervsskolerne for at få elever – skolerne har ikke elever nok.

Derfor ønsker Erhvervsforeningen at sætte fokus på, hvilke virksomheder der forventes at ansatte elever i det kommende år.

Vi håber at kunne byde velkommen til medlemmer og ikke medlemmer på vores stand – og har du forventning om at ansætte en eller flere elever i det kommende år, har du mulighed for, at vi sætter et opslag på Erhvervsforeningens stand – således de unge, der passere standen kan se, hvor der kan søges elevansættelse.

Du har også mulighed for at aflevere visitkort, som vi kan give videre til interesserede kommende elever.

Hvis du vil være blandt de første på listen over virksomheder, der forventer at ansætte elever, kan du også allerede nu give besked til foreningen, så sørger vi for, at du bliver markedsført allerede fra åbningen af Skills 2019.

Vil du vide mere om dette initiativ, så kan du sende en mail til ne@naestvederhvervsforening.dk eller ringe til bestyrelsesmedlem Helle Andresen på tlf. 2010 8919.

Vi glæder os til at hilse på dig på stand 102 i Hal 3.


Nu starter nedtællingen til DM i Skills

Mandag den 4. marts 2019 kl. 07.30 bliver nedtællingsuret bliver sat i gang sat i gang på Banegårdspladsen. Kom og stør op om denne begivenhed. Der er morgenbrød på Banegårdspladsen fra kl. 07.00.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser