nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

1. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling


Hermed indkalder til Næstved Erhvervsforening til ordinær generalforsamling
onsdag den 6. marts 2019 kl. 16.00
på Rønnebæksholm, Herskabsstalden, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Fremlæggelsen af foreningens handlingsplan for det kommende år
 6. Godkendelse af næste års kontingent og budget.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi følgende spændende indlæg:

 • Skills-2019 af specialkonsulent Pia Hegner
 • Bag kulissen på Christiansborg af Sune Wæsel, Grace Public affairs

Derefter er Næstved Erhvervsforening vært ved et let traktement.

Tilmelding

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men der opkræves et 'no show' gebyr på kr. 200,- hvis man er tilmeldt traktementet og udebliver.
Tilmelding på vores hjemmeside eller til sekretariatet på telefon 55 73 66 99 eller på mail: ne@naestvederhvervsforening.dk senest fredag den 1. marts 2019.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser