nef_logo.png

Kære [name]

I dette nyhedsbrev finder du følgende:

  1. Covid-19 - vi skal igang igen
  2. Motorvejsprojektet
  3. Dækningsafgiften
  4. Erhvervsområder i Næstved Kommune
  5. Aktiviteter i 2020

Covid-19 - vi skal igang igen

Da landet blev lukket ned den 11. marts 2020 tænkte mange, at der lige gik 14 dage og så var vi i gang igen.
Nu står vi 3 måneder efter og er blevet en hel del klogere, men alligevel ved vi ikke nok.

Kloge folk kommer med prognoser om, hvor lang tid det tager og hvilke forandringer vi kan forvente i fremtiden. De er dog primært uenige og har mange modsatte meninger og prognoser.
Som forening skal vi ikke gøre os kloge på Covid-19 tidsfaktorerne, men én ting ved vi - det er en langt sværere øvelse at starte op, end det var at lukke ned.

Næstved Erhverv A/S lavede for nogle uger siden en analyse blandt lokale virksomheder. Ud af de 390 virksomheder som deltog, var 20% i tvivl om de kunne komme i gang igen.
Det er ikke særligt opløftende og det viser, at det er en ny tid vi går i møde.

Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer til, at komme med idéer/ønsker til indsatser/aktiviteter, så vi kan facilitere aktiviteter, der kan ruste virksomhederne til at komme godt videre.

Motorvejsprojektet Rute-54

Hvor er vi og hvad gør vi?
Hvis vi lytter til signalerne fra Christiansborg og ser lidt på de møder og samråd der foregår på Transportområdet lige i øjeblikket, så tegner alt på at en klimaplan og en infrastrukturplan er på forhandlingsbordet i dette efterår. Om der bliver indgået aftale om en ny infrastrukturplan inden nytår er nok tvivlsomt, men presset på regeringen bliver større og større dag for dag.

I maj måned har vi sammen med Kalundborgegnens Erhvervsråd, DI og LO i begge kommuner sendt fælles brev til Transportudvalget, hvilket der er kommet god respons på.

Næstved Byråd har på hele byrådets vegne sendt en invitation til Transportministeren, om et møde med byrådet for at tydeliggøre de konsekvenser, en fortsat udsættelse vil have for Næstved og Sydsjælland.

Vi er nu ved at lægge sidste hånd på dokumentationsmaterialer, som bliver offentliggjort efter sommerferien. Her opruster vi igen vores indsats mere tydeligt. Lige nu bruges energien på web-møder med vores rådgivere samt opsamling af information fra Christiansborg.

Vi har udvidet koordineringen med Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling. 

Den 22. juni 2020 starter aktionsgruppen fysiske møder op igen og den 28. september 2020 er der Stormøde i ny Ridehal.

Covid-19 har været en ”kæp i hjulet” – men vi skal nok komme i mål med Rute-54.

Dækningsafgiften

Henvendelse til Næstved Byråd!

De sidste 3 år har vi været gennem en gradvis sænkning af dækningsafgiften i Næstved Kommune. Vi har også fået stillet i udsigt, at den ville blive udfaset med udgangen af denne byrådsperiode – altså 1. januar 2022.

Vi har dog på grund af Covid-19 situationen og den deraf følgende konsekvens vi ser hos vores lokale virksomheder, henvendt os til det samlede Byråd og opfordret dem til, at fjerne dækningsafgiften helt ved de kommende budgetforhandlinger, så den er udfaset med udgangen af 2020.
Udover at det økonomiske argument er blevet mere aktuelt her i Covid-19 tiden, så er vi stadig overbevist om, at signalværdien har meget stor betydning for erhvervsudviklingen i Næstved.

Erhvervsområder i Næstved Kommune

Forslag til den kommende kommuneplan 2021 vedrørende erhvervsområder

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø indkaldte i maj forslag og idéer til den kommende kommuneplan for erhvervsområder. Vi håber flere medlemmer har benyttet muligheden til, at komme med forslag lokalt for jeres område.

Vi har i bestyrelsen fremsendt forslag til både generelle og konkrete ønsker.

De hovedområder vi har bearbejdet og fremsendt forslag til er:

  • Digital synliggørelse af eksisterende erhvervsområder
  • Uniformering af områderne
  • Opgradering / modernisering af områderne
  • Organisering
  • Nye erhvervsområder

Kommunen forventer at det endelige forslag kommer i høring i starten af 2021.
Vi forventer at afholde en medlemsmøde om emnet op til perioden for høringssvar.

Aktiviteter i 2020

Som tidligere nævnt har vi jo været nødsaget til at flytte vores fysiske aktiviteter til efteråret og der er nu kommet datoer på.

Vi har dog nået at få en rigtig spændende virtuel aktivitet på - allerede den 16. juni 2020 kl. 16.30. Det er et spændende arrangement i samarbejde med Lederne i Storstrømmen, hvor vi skal høre Nikolaj Moltke-Leth fortælle om personlig energistyring.

Aktiviteter i 2020

16. juni 2020 - kl. 16.30
Personlig Energistyring – Digital workshop med Nicolai Moltke-Leth.
Styrk den organisatoriske energi og robusthed med virtuel energistyring.
Værktøjer og teknikker til at holde et højt energiniveau og engagement.
Et samarbejde med: – Lederne i Storstrømmen.
Læs mere og tilmeld dig her

10. september 2020 – kl. 14.00 – 20.00 
Virksomhedscrawl-2020
Læs mere og tilmeld dig allerede nu

28. september 2020 – kl. 19.00 - 21.00
Politisk Stormøde i Ny Ridehal på Grønnegades Kaserne (Motorvej)
Følg med på dette link, for mere information

28. maj 2020 – kl. 09.00 – 17.00
Besøg på Femern Belt projektet og Storstrømsbroen
Tilmeld dig allerede nu


Vi opdaterer løbende på vores hjemmeside med årets arrangementer.
Følg med i de forskellige aktiviteter her.

Ikke længere interesseret Afmeld nyhedsbrevet her . Problemer med at se denne mail Se den i din browser