Log ind
Medlemsservices

Medlemsservices

Næstved Erhvervsforening arbejder for medlemmerne således:

 • Afholdelse af medlemsmøder
 • Udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med kommuneplaner, lokalplaner og regionale udviklingsplaner
 • Afvikling af virksomhedsbesøg
 • Etablering af netværk
 • Nytårskur
 • Uddeling af priser: Erhvervspris og iværksætterpris 
 • Deltager i den offentlige debat
 • Bestyrelsesarbejde i fonde, foreninger, råd, nævn, m.v.
 • Femern Belt Development

Bl.a. i forkusgrupperne vedr. henholdsvis erhvervsudvikling, lokalisering samt infrastruktur.

 • Samarbejde med Vordingborg Erhvervsforening, Business Faxe – bl.a. gennem afholdelse af regelmæssige møder.
 • Repræsentation i Komiteen for den Sjællandske Tværmotorvej.
 • Samarbejde med Næstved Kommune – herunder løbende møder med borgmester, byrådsmedlemmer og embedsmænd.
 • Repræsentation i Næstved Idéforum – herunder ydelse af økonomisk støtte til drift heraf.
 • Deltagelse i Stationsrådet for Næstved Kommune.
Møder og aktiviteter

Her kan du se vores kalender for kommende arrangementer og møder.

Nyheder

Hvad rører sig i lokalområdet?

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, så kontakt os.