Log ind
Guide til ansøgning om midler

Guide til ansøgning om midler

Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger i til hvilket formål der kan søges donation, lån eller investering såfremt aktiviteten fremmer erhvervsudviklingen i Næstved Kommune. Fonden støtter iværksætterig, produktudvikling, forskningsprojekter, konferencer events, net-working og meget mere.

Donationer gives op til DKK 100.000 og lån ydes op til DKK 200.000. Investering foretages kun i særlige tilfælde.

Såfremt du ønsker at søge midler fra Fonden skal ansøgningsskemaet i punktet ”Ansøgningsskema” i næste menupunkt anvendes.

Ansøgningsskemaet indeholder følgende punkter som skal oplyses:

Formål/projektbeskrivelse

  • Kort beskrivelse af hvad aktiviteten, projektet eller virksomheden indeholder og hvad formålet er med at igangsætte

Projektets/virksomhedens vision

  • Beskriv projektet/virksomhedens vision på længere sigt

Forretningsplan

  • Hvis der er udarbejdet en forretnings- eller handlingsplan kan denne vedhæftes eller et summary kan gengives her

Projektets/virksomhedens økonomi

  • Kort redegørelse for indtægter og udgifter i projektet i år 1, 2 og 3

Aktuelle investorer, finansiering, tildelt tilskud etc.

  • Angiv hvis der er modtaget eller ansøgt om andre donationer og fra hvem. Angiv hvis der er øvrige långivere eller investorer tilknyttet projektet/virksomheden

Tilknytning til andre organisationer, mentorer, offentlige programmer                                             

  • Angiv hvis projektet/virksomheden er tilknyttet andre støtteprogrammer herunder anden ikke finansiel support. Navne på programmerne og supportere angives

Ansøgt beløb

  • Angiv det beløb som ønskes doneret og/eller det beløb der ønskes som lån (Lånerente vil ofte være  lave en markedsrenten)

 

Såfremt Fonden har brug for flere oplysninger bliver ansøger kontaktet.