Log ind
Formål

Formål

Næstved udviklingsfond er en erhvervsdrivende fond.

Udviklingsfonden har til formål at skabe, fremme eller bevare lokale erhvervsaktiviteter af enhver art. Fonden kan stifte eller medvirke ved stiftelsen af nye fonde og selskaber, overtage og eje, helt eller delvist, eksisterende selskaber og virksomheder.

I praksis understøtter Næstved udviklingsfond det lokale erhvervsliv ved enten direkte at investere i eller ved at yde tilskud eller lån til erhvervsaktiviteter, erhvervsfremmeaktiviteter, iværksætteri, forskning, udvikling og uddannelse.

Fonden yder udelukkende tilskud til konkrete projekter, idéer eller initiativer som kan fremme erhvervsudviklingen lokalt. Der ydes ikke tilskud til drift eller lønninger.

Fondens finansieres ved egne midler og indtægter fra de selskaber, fonden ejer helt eller delvist.

Tilskud, lån eller investeringer ydes 2. gange årligt og besluttes på fondens bestyrelsesmøder i februar og september. Datoerne offentliggøres på hjemmesiden. Ansøgninger skal være modtaget senest en måned før de respektive møder.