Log ind
Vision/Mission

Vision/Mission

Næstved Erhvervsforenings primære opgave er at medvirke til at skabe de bedste rammebetingelser for erhvervsudviklingen i Næstved Kommune.

Vision
Næstved Erhvervsforening vil være en stærk, samlende organisation for erhvervslivet i Næstved Kommune.

Mission
Næstved Erhvervsforening vil gennem et stort medlemstal være en markant medspiller i udviklingen af de bedste rammebetingelser for erhvervsvirksomhederne i Næstved Kommune.

Næstved Erhvervsforening vil – via foreningens medlemmer – søge maksimal indflydelse.

Dette skal gennemføres i samarbejde med Næstved Kommune, øvrige organisationer og erhvervsnetværk i kommunen.

Hvordan?
Foreningens virke vil i løbet af året synliggøres via medlemsmøder, virksomhedsbesøg, netværk og et stærk frit samspil med Næstved Kommune og andre aktører om at realisere målsætninger for medlemmer, så foreningen fremstår som det organ, der arbejder for at forbedre erhvervslivets vilkår i Næstved Kommune.

Hvad?
Foreningen vil samle Næstveds erhvervsliv så vi fremstår samlet og med styrke og enighed kan fremføre medlemmernes argumenter, når der skal træffes politiske beslutninger om ramme vilkår for at drive virksomhed i Næstved Kommune.

Hver dag arbejder vi hårdt på, at du som medlem oplever foreningen som synlig, bland andet med afholdelse af medlemsmøder, virksomhedsbesøg og netværk.

Er du ikke allerede medlem så meld dig ind nu og vær med til at give foreningen styrke.

Hvorfor?
Alene er du god. Sammen er vi stærke. Det skaber de bedste resultater for din virksomhed at du via dit medlemskab er med til at præge erhvervsudviklingen i Næstved.

Det er vigtigt, at vi overfor myndighederne, såvel lokalt som regionalt og på nationalt plan taler med en stemme.

Det giver mere troværdighed, når løsningerne skal findes.

Hvor?
Den er med i mediebilledet og sætter dagsordenen i det åbne rum. Så du vil hurtigt opdage foreningen, der frit kan fremføre sine erhvervssynspunkter i tæt dialog med samarbejdspartnere og Næstved Kommune.

Fremtidens mål er at skabe Danmarks bedste erhvervsklima, og visionen om et kraftcenter for Næstved styrkes gennem samarbejde.

Det er i det forum, du finder din forening.

Møder og aktiviteter

Her kan du se vores kalender for kommende arrangementer og møder.

Nyheder

Hvad rører sig i lokalområdet?

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, så kontakt os.