Log ind
Går mod lyse tider

Går mod lyse tider...

235 erhvervsfolk fra Næstved deltog i vores nytårskur, som er blevet en tradition, hvor vi mødes til snak og skål for et godt nytår.

Borgmester Carsten Rasmussen bød velkommen og fastslog, at det nu går mod lyse tider. Næstved er i top 5 blandt landets bedste handelsbyer, og Børsen har udpeget 17 gazelle-virksomheder i Næstved.

Vores formand Torben Johansen berettede om den succesfulde etablering af Mikronetværk, medlemmernes 229 ideer til udvikling, som bestyrelsen nu arbejder med og sluttede med annonceringen af et stort erhvervspolitisk møde den 15. november 2017, hvor de opstillede partier skal i paneldebat med Clement Kjersgaard som ordstyrer.

Vi afsluttede med et inspirerende oplæg af direktør i DBU, Claus Bretton-Meyer.

Claus fortalte om, hvordan han igennem 3 år har kæmpet med et 128 år gammelt brand, som befolkningen opfatter som rigt, støvet og arrogant. Med paralleller til Næstved tegnede han et billede af forandringsprocessen og hvor meget, der er at vinde ved at turde at give slip på gamle vaner.