Log ind
Pressemeddelelse Sjællandske Tværforbindelse

Ny motorvej på rute 54 Næstved-Rønnede i sigte

VVM-høringen for den nye motorvej mellem Næstved og Rønnede er afsluttet. Derfor skal den politiske beslutning om byggestart nu stimuleres mener styregruppe.

Styregruppen bag komitéen for den Sjællandske Tværforbindelse mødtes i Regionshuset den 3. marts for at drøfte nye initiativer, som kan fremme en politisk beslutning om anlæg af en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede.

Lars Jensen, formand for komitéen og markedsdirektør i Royal Unibrew, peger på, at ”Vi har en del store virksomheder i Syd- og Vestsjælland, som har stort behov for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra hele regionen. Rejsetiden er afgørende for vores medarbejdere, som pendler langvejs fra. Derfor er hurtige vejforbindelser på tværs af Sjælland nødvendige ellers bliver det svært, at tiltrække nye medarbejdere i fremtiden”.

Motorvej venter på anlægslov
Vejdirektoratet har afsluttet sin VVM-høring og er netop nu ved at udarbejde en såkaldt Hvidbog med anbefaling af den konkrete linjeføring til transport- og boligministeren. Håbet hos borgmestrene, regionsformanden og virksomhederne er, at trafikforligskredsen på Christiansborg vedtager en anlægslov for en ny motorvej for hele strækningen, men at der startes etapevis for de allerede reserverede 350 mio. kr.

Komitéen mødes med transport- og boligminister Ole Birk Olesen den 3. april for at drøfte mulighederne for at fremme anlægget af den nye motorvej mellem Næstved og Rønnede.

Kontakt for yderligere information

Lars Jensen, formand for komitéen og markedsdirektør i Royal Unibrew
Tlf. 29 23 00 44

Jens Stenbæk, regionsrådsformand, Region Sjælland

Magnus Heunicke, medlem af Folketinget
Tlf. 61624435