Log ind
Erhvervspolitisk debat

Kultur spiser strategi og planer til morgenmad

Erhvervsdebat 21. november 2018

Det var en af overskrifterne da Næstved Erhvervsforening havde inviteret tidligere kommunaldirektør Henning Hansen fra Ikast Brande kommune som opvarmningstaler til Erhvervsdebatten i Ny Ridehal. Ikast-Brande har i 8 ud af 9 år været den bedste kommune i Danmark målt på bedste erhvervsklima ifølge DI. Det var et arrangement hvor 130 lokale erhvervsfolk og politikere fra Næstved Byråd, havde sat hinanden i stævne, med Clement Kjersgaard som ordstyrer og senere på aften foredragsholder om den generelle politiske udvikling i Danmark og verden.

Erhvervsforeningens formand Torben Johansen var direkte i sin velkomst med budskabet om, at det i fremtiden ikke hedder ”dem og os” men ”VI”. Der er behov for at vi tænker stort, tænker positivt og samarbejder med respekt for hinandens synspunkter. Vi skal flytte os ”fra forandringsparat til selv at være forandringsskabende” lød det klare budskab.

Budskabet fra Ikast-Brande var da også klart. I skal samarbejde – holde flere ”kaffemøder” i stedet for at bruge energi på konfrontationer. Einstein blev citeret meget klogt ”Et problem kan ikke beskrives og løses med den tænkning, der har skabt det” et faktum vi må adressere i det fremtidige udviklingsarbejde. Kontrol er godt – men tillid er billigere lød det fra Henning Hansen, der i en længere årrække sad med ansvaret i Ikast-Brande kommune.

Det var en forrygende aften hvor der i næsten 5 timer blev drøftet, debatteret, lyttet og samlet stof til eftertanke. Hos Næstved Erhvervsforening tror vi, at vi fik sået nogle gode frø til det kommende samarbejde om Næstveds udvikling – samt at ”VI” skal tænke stort og være forandringsskabende.


Lad os sammen gøre Næstved større og bedre – sammen kan VI godt!

 

Udtalelser fra deltagere i den Erhvervspolitiske debat 

Søren Hansson

Den erhvervspolitiske debat afholdte Næstved Erhvervsforening også forrige år, som også der var en succes. Så da Søren Hansson, Adm. direktør, Maglemølle blev spurgt, hvorfor han deltog i arrangementet svarede han følgende:


Rie Perry

Nogle af emnerne som blev debatteret i panelet var også, hvordan Næstved Kommune og erhvervslivet i kommunen opnår en højere standard i fremtiden, til dette svarer Rie Perry, Kommunaldirektør, Næstved Kommune følgende:


Claus Tvangsø

Er debatten relevant, og kan enkeltpersoner gå derfra med en fornemmelse af, at de kan bidrage til ændringer? Hvad Claus Tvansø fra Claus Skilte & Reklame tog med sig hjem, svarer han på her: